Монографія «Основи педагогіки художньої творчості»

Бібліотека ІДГУ отримала монографію І. В. Пастира «Основи педагогіки художньої творчості».


Пастир Іван Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв, відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: художня педагогіка, психологія, композиція образотворчого мистецтва, малюнок, живопис, мистецтвознавство, дизайн-освіта.

Автором розглянуто проблеми креативного становлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва, кваліфікації законів композиції, універсальну знакову систему немовного спілкування, висвітлено взаємозв’язок візуального мистецтва із закономірностями діяльності особистості.

Пастир І. В. має понад сто наукових робіт, опублікованих в Україні та за її межами, серед яких: монографія «Художньо-творче становлення фахівця засобами образотворчого мистецтва: теорія і практика» (2012), науково-методичні посібники «Творче становлення фахівця у візуальному мистецтві» (2013) з грифом МОН, «Основи композиції образотворчого мистецтва» (2013) з грифом МОН, «Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва» (2013), Основи кольорознавства» (2008), «Креативність золотої пропорції» (2014), «Кирнички – Мой отчий дом» (2014), «Педагогіка художньої творчості» (2016) та ін.

Пастир І. В. Основи педагогіки художньої творчості : монографія / І. В. Пастир. – Ізмаїл: Ірбіс, 2018. – 444 с.
Анотація

У монографії представлено спробу уніфікованого погляду на процес становлення творчого педагога-художника, обґрунтовано сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність формування готовності майбутніх учителів до образотворчої діяльності, пропоновано механізм взаємозв’язку екологічного та художньо-естетичного виховання студентів, які набувають педагогічні спеціальності у вищій школі на основі новопоставлених завдань.

З позиції філософії, психології та педагогіки ретельно розглянуто основні підходи до художніх здатностей особистості, висвітлено теоретико-методологічні засади становлення фахівця, представлено експериментально перевірену педагогічну систему стимулювання процесу сприймання візуального мистецтва. У межах концепції онтології художньої свідомості особистості запропоновані способи осмислення проблеми, де сприйняття мистецтва розглядається психологічною естетикою не в самому мистецтві й не за його межами, а з погляду закономірностей, які реалізуються у практиці художньої творчості.

Монографія орієнтована на викладачів, аспірантів, студентів мистецьких та гуманітарних спеціальностей, буде корисно науковим працівникам, психологам, педагогам, художникам, а також усім, кого цікавить педагогіка художньої творчості та психологія мистецтва