Періодичні видання


Періодика 2018ON-LINE періодика 2018

Періодика 2018

Читальний зал
Журнали
74006Археологія (укр.)121272,56
40379Вісник книжкової палати61300,18
74235Іноземні мови121320,12
68831Іноземні мови в школах України121415,56
68833Історія в рідній школі61380,88
74105Педагогіка і психологія121377,04
95444Початкова школа121459,08
68837Трудова підготовка в рідній школі121377,04
74499Український історичний журнал61204,42
74423Слово і час61304,86
74299Філософська думка121210,18
21950Бібліотечна планета121117,04
74049Бібліотечний вісник121184,86
22419Українська мова і література в школі121157,56
09413Экономическая теория121301,44
95925Англійська мова та література121640,00
37067Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура)121360,00
09732Мистецтво та освіта121409,04
98561Музична школа61450,18
49580Музичний керівник61445,56
91247Студії мистецтвознавчі121112,56
74309Мовознавство121420,18
37783Дивослово121591,08
68838Українська мова і література в школах України61385,56
23920Українська мова121151,24
74396Березіль121297,04
37824Міфологія і фольклор121143,24
74328Народна творчість та етнологія121168,84
68834Математика в рідній школі121761,76
74248Комп’ютер у школі та сім’ї121326,08
89087Діловодство та документообіг611272,19
37070Шкільному психологу. Усе для роботи121360,00
37775Практичний психолог: дитячий садок61445,56
74557Соционика, ментология и психология личности.61210,09
09561Теорія і методика фізичного виховання і спорту121326,34
68829Всесвітня література в школах України61385,56
95930Зарубіжна література в школі121560,00
98155Русская словесность в школе121183,04
06222Сучасна освіта121107,52
22412УРЖ «Джерело». Серія 3. «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво»61652,35
86364Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка121420,00
37861Дошкільне виховання61240,00
37053Дошкільний навчальний заклад61160,00
95934Початкове навчання та виховання121640,00
95280Практика управління закладом освіти61660,18
37057Управління школою плюс у складі ж. «Упра- вління школою»121720,00
89869Учитель початкової школи121594,00
91819Український туризм121274,86
02134Мир туризма61198,84
94559Вокруг света61297,48
23823Вища освіта України121377,04
74654Історія в школі121341,76
49604Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання121170,88
74541Україна: аспекти праці121201,04
74499Український історичний журнал121408,84
08072Український юрист121660,36
89262Юридична наука121438,96
Електронні видання
98015Бібліотечний форум: Історія, теорія і практика (On-line)121388,80
Газети
91492Дитячий садок. Мистецтво121390,60
60974Літературна Україна121192,00
23317Психолог121561,84
23677Психолог. Бібліотека121445,02
90227Здоров’я та фізична культура121493,56
91815Соціальний педагог121455,28
91833Біологія + хімія + Бібліотека. Комплект у складі: г. «Біологія. Шкільний світ»
г. «Хімія. Шкільний світ» г. «Хімія. Біліотека»
61528,04
37894«Вкусно и просто»+ «Вкусно и просто». Золотая коллекция рецептов» + «Каталог ИД «Зенит». Комплект121220,00
98943Трудове навчання121495,96
35237Фізіка. Матеріали уроків, методика, практика121495,96
22066Хімія. Шкільний світ. Матеріали уроків, методика, практика121493,56
68808Зарубіжна література + Зарубіжна література. Бібліотека. Комплект121586,56
91839Deutsch + Бібліотека. Комплект121655,90
91838English + Бібліотека. Комплект121639,82
09852English + Deutsch. Комплект1211063,44
40123Освіта України121842,76
61035Урядовий кур’єр121600,00
40183Одеські вісті121225,12
86471Курьер недели – РЕГИОН121243,24
08007Придунайские вести121228,00
91273Украинская туристическая газета121154,33
40141Історія України. Розробки уроків, методика, практика121509,88
91471Історія України. 2-й номер місяця зі вкладкою «Правознавство»121332,88
91814Історія України 1-й номер місяця зі вкладкою «Всесвітня історія»121332,88
40343Краєзнавство. Географія. Туризм121509,88
Кабінети

Відділ кадрів

Газети

06842Пенсионный курьер121180,00
30214Праця і зарплата121555,12
68940Кадри і зарплата61829,92

Кабінет цивільної оборони

Журнали

60055Надзвичайна ситуація61466,85

Кабінет з охорони праці

Журнали

74378Охрана труда61824,16

Бухгалтерія

Газети

30214Праця і зарплата12555,12
95994Бюджетная бухгалтерия (рус.)61110,00
37620Казна України12486,46

ON-LINE періодика 2018

Online-періодика – це електронний аналог друкованої газети чи журналу, доступний для перегляду на комп’ютері або мобільному пристрої. Поширюється через мережу Інтернет або на будь-яких носіях інформації (магнітних, оптичних, USB накопичувачах).

За кодом доступу до оnline-періодики звертайтеся до бібліотеки або скористайтеся послугою “Електронна доставка документів”.

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

 Журнал є науковим і публікує результати наукових досліджень бібліотекознавців та дослідників галузі бібліотекознавства, окреслює і визначає наукову проблематику, яка потребує дослідження, висвітлює теоретичні бібліотекознавчі аспекти та запрошує до публікації у журналі науковців – докторів та кандидатів наук бібліотечної галузі, заслужених працівників культури, які мають значний досвід роботи. Окрім того, журнал є інформаційним, бо публікує різноманітні матеріали щодо практичних аспектів діяльності книгозбірень України та світу, відображає інноваційні технології бібліотек, надає інформаційну підтримку бібліотекам щодо відображення їх досягнень та практичного досвіду і представляє сучасні досягнення бібліотекарів-практиків. Відповідно до цього у свідоцтві про реєстрацію журналу зазначено, що він є науковим та інформаційним виданням
№ 1 (11) 2018
Зміст
Бібліотекознавство
Завадська Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій.
Петрухно Ю. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання бібліотек в його становленні
Міжнародні бібліотечні стандарти
Коваль Т., Туровська Л., Шевченко І. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у бібліотечно-інформаційну діяльність
Гончаренко М., П’яткова Г. Бібліотечна статистика у контексті міжнародних стандартів: наукові підходи та бібліотечна практика
Академічна доброчесність і бібліотеки
Главчев М., Главчева Ю. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова
Інтернет-технології в бібліотеках
Білоус В. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки
Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів
Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек
Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек
Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки
Впровадження УДК в бібліотеках
Зніщенко М., Соляник Л., Острікова Н. Українська версія УДК: від постанови уряду до перспектив її впровадження в бібліотеках України
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування
Віжічаніна Л. Клубні об’єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та практичні аспекти
Коваль Т., Лопата О. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності
Ткаченко О., Чуприна Н. Українсько-польські паралелі в бібліотечному просторі
Шевченко О. Рік у японському стилі
Науково-методична робота бібліотек
Рудько І. Видавнича діяльність Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка
Досвід зарубіжних країн
Зурлис П. Проектная деятельность библиотек Литвы
Бібліотечні форуми, конференції
Башун О. VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум
Видатні бібліотекарі, бібліографи
Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній «ниві»: академік Дмитро Іванович Багалій
 
 № 2 (12) 2018
Зміст
Бібліотекознавство
Соколов В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки
Інтернет-технології в бібліотеках
Котова О. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні послуги бібліотеки
Автоматизація бібліотечних процесів
Помчалова О. Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб як засіб удосконалення доступу до наукової інформації
Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек
Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек
Чеховська І. Друковані джерела краєзнавчої інформації як основа для доповнення ресурсу з історії міст і сіл на сайтах провідних бібліотек України
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування
Бездольна Л. Години освіченості як складова культурно-просвітницької роботи університетської бібліотеки
Лобода Г. Заради честі України – вшануємо синів країни
Яковенко Ю. Два роки з життя одного проекту
Мережа бібліотек
Костенко Л. Поширення правових знань у бібліотеках для дітей
Рабаданова Л. Всеукраїнська акція «Читаки. Писаки. Малюваки» як приклад стратегічного соціального партнерства бібліотек для юнацтва
Соколов В. Інтегрована інформаційно-бібліотечна та клубна діяльність бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки
Шевченко І. Досвід роботи пункту європейської інформації в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва
Краєзнавча діяльність бібліотек
Книш А. Краєзнавча бібліографія як складова історичної пам’яті
Шевченко О. Регіональна кампанія «Улюблені поети Придніпров’я»
Історичні розвідки бібліотек
Борисенко Н. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
Бібліотечні форуми, конференції
Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення
Українська бібліотечна асоціація
Сошинська Я. Партнерство – розвиток – дія: ключові орієнтири розвитку бібліотек
Видатні бібліотекарі, бібліографи
Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових
 
№ 3 (13) 2018
Зміст
Бібліотекознавство
Порало І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь призму сьогодення та перспектив
Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент
Гулик І. Принципи меритократії в бібліотеці
Інтернет-технології в бібліотеках
Дубова Ю., Літашова А. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу бібліотеки
Попович О. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка у веб-просторі
Впровадження УДК в бібліотеках
Лозан Л., Лозан С. Особливості класифікації іноземної літератури за міжнародною системою УДК
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування
Веремієнко Т. Національний костюм – втілення культурних традицій народу
Мельник М. Мистецькі заходи бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, що об’єднують студентську молодь
Приймак С. Літній читальний зал: 5 років змін на користь громаді
Методична діяльність бібліотек
Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період
Бібліотеки та музеї
Соколов В. Створення та функціонування музеїв історії бібліотек: досягнення та перспективи
Українська бібліотечна асоціація
План дій щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА на 2017-2021 роки «Дієва бібліотека – успішна громада»
Досвід зарубіжних країн
Романюк О. Бібліотерапія по-литовськи
Вітаємо ювіляра
Сєдих В., Соляник А. З нагоди ювілею відомого українського фондознавця (до 80-річчя Миколи Павловича Васильченка)
Чегринець М. В авангарді бібліотечних інновацій (до 70-річчя від дня народження В. Д. Ракитянської)
Літературна сторінка
Царенок Т. Образ бібліотекаря в художній культурі