Періодичні видання


Періодика 2018ON-LINE періодика 2018

Періодика 2018

Читальний зал
Кабінети

ON-LINE періодика 2018

Online-періодика – це електронний аналог друкованої газети чи журналу, доступний для перегляду на комп’ютері або мобільному пристрої. Поширюється через мережу Інтернет або на будь-яких носіях інформації (магнітних, оптичних, USB накопичувачах).

За кодом доступу до оnline-періодики звертайтеся до бібліотеки або скористайтеся послугою “електронна доставка документів”.

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

 Журнал є науковим і публікує результати наукових досліджень бібліотекознавців та дослідників галузі бібліотекознавства, окреслює і визначає наукову проблематику, яка потребує дослідження, висвітлює теоретичні бібліотекознавчі аспекти та запрошує до публікації у журналі науковців – докторів та кандидатів наук бібліотечної галузі, заслужених працівників культури, які мають значний досвід роботи. Окрім того, журнал є інформаційним, бо публікує різноманітні матеріали щодо практичних аспектів діяльності книгозбірень України та світу, відображає інноваційні технології бібліотек, надає інформаційну підтримку бібліотекам щодо відображення їх досягнень та практичного досвіду і представляє сучасні досягнення бібліотекарів-практиків. Відповідно до цього у свідоцтві про реєстрацію журналу зазначено, що він є науковим та інформаційним виданням
№ 1 (11) 2018
Зміст
Бібліотекознавство
Завадська Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій.
Петрухно Ю. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання бібліотек в його становленні
Міжнародні бібліотечні стандарти
Коваль Т., Туровська Л., Шевченко І. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у бібліотечно-інформаційну діяльність
Гончаренко М., П’яткова Г. Бібліотечна статистика у контексті міжнародних стандартів: наукові підходи та бібліотечна практика
Академічна доброчесність і бібліотеки
Главчев М., Главчева Ю. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова
Інтернет-технології в бібліотеках
Білоус В. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки
Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів
Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек
Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек
Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки
Впровадження УДК в бібліотеках
Зніщенко М., Соляник Л., Острікова Н. Українська версія УДК: від постанови уряду до перспектив її впровадження в бібліотеках України
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування
Віжічаніна Л. Клубні об’єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та практичні аспекти
Коваль Т., Лопата О. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності
Ткаченко О., Чуприна Н. Українсько-польські паралелі в бібліотечному просторі
Шевченко О. Рік у японському стилі
Науково-методична робота бібліотек
Рудько І. Видавнича діяльність Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка
Досвід зарубіжних країн
Зурлис П. Проектная деятельность библиотек Литвы
Бібліотечні форуми, конференції
Башун О. VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум
Видатні бібліотекарі, бібліографи
Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній «ниві»: академік Дмитро Іванович Багалій
 
 № 2 (12) 2018
Зміст
Бібліотекознавство
Соколов В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки
Інтернет-технології в бібліотеках
Котова О. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні послуги бібліотеки
Автоматизація бібліотечних процесів
Помчалова О. Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб як засіб удосконалення доступу до наукової інформації
Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек
Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек
Чеховська І. Друковані джерела краєзнавчої інформації як основа для доповнення ресурсу з історії міст і сіл на сайтах провідних бібліотек України
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування
Бездольна Л. Години освіченості як складова культурно-просвітницької роботи університетської бібліотеки
Лобода Г. Заради честі України – вшануємо синів країни
Яковенко Ю. Два роки з життя одного проекту
Мережа бібліотек
Костенко Л. Поширення правових знань у бібліотеках для дітей
Рабаданова Л. Всеукраїнська акція «Читаки. Писаки. Малюваки» як приклад стратегічного соціального партнерства бібліотек для юнацтва
Соколов В. Інтегрована інформаційно-бібліотечна та клубна діяльність бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки
Шевченко І. Досвід роботи пункту європейської інформації в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва
Краєзнавча діяльність бібліотек
Книш А. Краєзнавча бібліографія як складова історичної пам’яті
Шевченко О. Регіональна кампанія «Улюблені поети Придніпров’я»
Історичні розвідки бібліотек
Борисенко Н. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
Бібліотечні форуми, конференції
Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення
Українська бібліотечна асоціація
Сошинська Я. Партнерство – розвиток – дія: ключові орієнтири розвитку бібліотек
Видатні бібліотекарі, бібліографи
Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових