Періодичні видання


Пропонуємо до Вашої уваги періодичні видання, передплачені бібліотекою.  Ви маєте можливість переглянути зміст кожного окремого номеру для подальшого пошуку матеріалів в ЕК бібліотеки ІДГУ.

Газети/журнали за тематикоюОсвітні педагогічні наукиМетодики викладання окремих предметів
Суспільно-політичні науки
Довідник спеціаліста з охорони праці (журнал)
Видавництво: MCFR
Переглянути номери: esop.mcfr.ua
Український юрист (журнал)
Засновник і видавець: ПрАТ «Юридична практика»
Архів номерів: jurist.ua
Філософська думка (журнал)
Видавництво:
Академперіодика
Архів номерів: journal.philosophy.ua
Соционіка ментология и психология личности (журнал)
Видавництво: Международный институт соционики
Архів номерів: socionics.socionic.info
Перелік публікацій за 2020, 2019
Соціальний захист сьогодні (журнал)
Видавництво: Соціоінформ
Журнал в НБУ
Український реферативний журнал «Джерело» (журнал)
Серія 3. «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво»
Засновники/видавці: (ІПРІ) НАН України, НБУВ
Переглянути випуски: НБУВ
Право України (журнал)
Видавництво: Юридичне видавництво "Право України"
Переглянути випуски: https://www.pravoua.com.ua
!!!! Онлайн-доступ отримайте у бібліотекара
Бібліотекознавство. Інформаційна справа
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (журнал)
Засновник/видавець: НАКККіМ
Архіви номерів на uran.ua
Бібліотечна планета (журнал)
Видавництво: Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого
Перелік публікацій за: 2022, 2020, 20192018
Бібліотечний вісник (журнал)
Засновники: НАН України, НБУ
Архів  номерів: bv.nbuv.gov.ua
Перелік публікацій за: 2022, 2021,
2020, 2019, 2018
Бібліотечний форум (журнал)
Видавництво: ФОП Башун О.В.
Переглянути випуски: libraryforum
!!!! Онлайн-доступ отримайте у бібліотекара 
Вісник книжкової палати (журнал)
Засновники: Книжкова палата України, Харківська державна академія культури
Перелік публікацій за: 2022, 2021, 2020, 20192018 , 2017
Діловодство (журнал)
Видавнцтво: ТОВ "МЕДІА-ПРО"
Переглянути номери: mediapro.ua
Електронна версія видання e.dilovodstvo.com
!!!! Логін і пароль отримайте у бібліотекара
Економіка
Економіка. Менеджмент. БізнесЕкономіка. Менеджмент. Бізнес (журнал)
Засновник: Державний університет телекомунікацій
Архів номерів: journals.dut.edu.ua
Україна: аспекти праці (журнал)
Засновники: Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України;
ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; КНЕУ
Архів номерів: uap.in.ua
Агросвіт (журнал)
Видавництво: ТОВ "ДКС Центр"
Перегляд випусків: agrosvit.info
Аудитор України (журнал)
Видавництво: ТОВ "ВД "Аудитор України"
Переглянути випуски: auditorukr.com.ua
Бухгалтер 911 (журнал)
Видавництво: Видавничий дім "Фактор"
Переглянути випуски: i.factor.ua
Бюджетная бухгалтерия (журнал + газета)
Видавництво: Видавничий дім "Фактор"
Перегляд випусків 2021, 2020
Перегляд спецвипусків: 2020
Все про бухгалтерський облік (газета)
Засновник і видавець: ТОВ "Редакція газети
"Все про бухгалтерський облік"
Переглянути випуски: vobu.ua
Переглянути додатки: vobu.ua/paper-attachments
Головбух: бюджет (журнал)
Видавництво: MCFR
Переглянути випуски: ebudget.mcfr.ua
Економіка УкраїниЕкономіка України (журнал)
Засновники: НАН України, М-во економічного розвитку і торгівлі України,
М-во фінансів України, М-во економіки України
Архів номерів: economukraine.com.ua
Економіка і прогнозуванняЕкономіка і прогнозування (журнал)
Засновник: Інститут економіки та прогнозування
Архів номерів: eip.org.ua
Економічна теоріяЕкономічна теорія (журнал)
Засновники: НАН України, МОН України,
Інститут економіки та прогнозування, КНЕУ

Архів номерів: etet.org.ua
ЕкономістЕкономіст (журнал)
Видавництво: Пошук-Інвест
Переглянути випуски: ua-ekonomist.com
Фінансовий директор компанії (журнал)
Видавництво: ТОВ "Пресс Альянс"
Архів номерів Архів номерів
Менеджмент
Діловодство (журнал)
Видавнцтво: ТОВ "МЕДІА-ПРО"
Переглянути номери: mediapro.ua
Електронна версія видання e.dilovodstvo.com
!!!! Логін і пароль отримайте у бібліотекара
Аспекти публічного управління (журнал)
Видавнцтво: «Грані»
Архів номерів: aspects.org.ua
Директор школи (журнал)
Видавництво: Шкільний світ
Довідник секретаря та офіс-менеджера (журнал)
Видавнцтво: MCFR
Архів номерів: mediapro.ua
Кадровик України (журнал)
Видавництво: ТОВ «Професійні видання»
Переглянути номери: vk24.ua
КАДРОВИК.UA (журнал)
Видавництво: Група компаній «МЕДІА-ПРО»
Переглянути номери: mediapro.ua
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология (журнал)
Видавництво: Міжнародний інститут соціоники
Архів номерів: management.socionic.info
Практика управлінняПрактика управління дошкільним закладом (журнал)
Видавництво: MCFR
Перегляд випусків: ezavdnz.mcfr.ua
Практика управління закладом освіти (журнал)
Видавництво: MCFR
Переглянути випуски: edirshkoly.mcfr.ua
Теорія і практика управління соціальними системами (журнал)
Засновники і видавці: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія
Архів номерів: tipus.khpi.edu.ua
Управление персоналом (журнал)
Видавництво: Група компаній «МЕДІА-ПРО»
Архів номерів: e.hrliga.com
Управління школою (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 20192018, 2017
Управління освітою (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст газети за 2021
Економіка. Менеджмент. БізнесЕкономіка. Менеджмент. Бізнес (журнал)
Засновник: Державний університет телекомунікацій
Архів номерів: journals.dut.edu.ua
Україна: аспекти праці (журнал)
Засновники: Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України;
ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; КНЕУ
Архів номерів: uap.in.ua
Фінансовий директор компанії (журнал)
Видавництво: ТОВ "Пресс Альянс"
Архів номерів Архів номерів
Компютерна наука і технологія
Системні дослідження та інформаційні технології (журнал)
Видавництво: ННК "ІПСА" КПІ ім. І.Сікорського
Архів номерів: http://journal.iasa.kpi.ua
Медичні науки
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України (журнал)
Засновник/видавець: Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я Горбачевського МОЗ України Інститут педагогіки НАПН України
Архів номерів: https://ojs.tdmu.edu.ua
Туризм
Вокруг света (журнал)
Видавництво: ТОВ «Видавництво «Вокруг света»
Переглянути номери: jurnali-online.ru
Мир туризма (журнал)
Видавництво: ЧП «Редакция журнала «Мир туризма»
Сайт журналу: mirtu.com
Міжнародний туризмМіжнародний туризм (журнал)
Засновник: «Редакция журнала «Міжнародний туризм»
Сайт журналу: intour.com.ua
Украинская туристическая газетаУкраїнська туристична газета (газета)
Засновник: ТОВ «Редакція газети «Українська туристична газета»
Архів газети: utg.net.ua
Український туризм (журнал)
Засновник та видавець: ТОВ «Видавництво «Дзеркало світу»
Переглянути номери: mw.com.ua
Етнографія/Етнологія
Студії мистецтвознавчі (журнал)
Видавництво: ІМФЕ
Архів журналу: sm.etnolog.org.ua
Народна творчість та етнологія (журнал)
Видавництво: ІМФЕ
Архів журналу: nte.etnolog.org.ua
Перелік публікацій за 2022, 2021, 2020, 2019 2018, 2017
Пам’ятки України. Науковий альманах (журнал)
Видавництво: ПП «Видавничий дім журналу «Пам'ятки України»
Культура/Мистецтво
періодикаОбразотворче мистецтво (журнал)
Засновник і видавець: Національна спілка художників України
Перелік публікацій за 2022, 20202019
Музика (журнал)
Видавництво: Національне газетно-журнальне видавництво «Культура»
Перелік публікацій за 2021
Українська музична газета (газета)
Видавець: Національна Всеукраїнська Музична Спілка
Газета у мережі facebook
Українська культура (журнал)
Видавництво: ТОВ Видавничий дім «Українська культура»
Антиквар (журнал)
Видавництво: ТОВ Видавничий дім «Антиквар»
Переглянути журнал: https://antikvar.ua
Спорт
Олімпійська арена (журнал)
Засновник: Національний олімпійський комітет України
Архів номерів olimparena.com.ua
СПОРТ арена (всеукраїнська спортивна газета)
Засновник: ООО "Издательский дом "Хозяин"
Сайт газети: sportarena.today
Спортивка (всеукраїнська спортивна газета)
Видавництво: ПП "Спортивка", ФОП Михальчук В. Б.
Випуски номерів у мережі Facebook
Футбол (газета)
Засновник: ООО "Издательский Украинский Медіа Дом"
Філологія
Дивослово (журнал)
Видавництво: ТОВ «Колофон»
Архів номерів: dyvoslovo.com.ua
Перелік публікацій за2020, 20192018
літ українаЛітературна Україна (газета)
Видавництво: ТОВ «Газета «Лiтературна Україна»
Мовознавство (журнал)
Засновники: НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, УМІФ НАН України
Архів вмпусків: movoznavstvo.org.ua
Перелік публікацій: 2022, 2021, 2020, 20192018
Слово і час (журнал)
Засновники: НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, НСПУ
Архів випусків: il-journal.com
Перелік публікацій: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Українська моваУкраїнська мова (журнал)
Видавництво: НАН України, Iнститут української мови НАН України
Архів випусків: ukrmova.iul-nasu.org.ua
Перелік публікацій за 2021, 2020, 2019
Журавлик (газета для дітей та дорослих)
Засновник: Харківське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка
Історичні науки
Археологія (журнал)
Засновник: Інститут археології НАН України
Архів випусків: archaeologyua
Український історичний журнал (журнал)
Засновники: НАН України, Інститут історії України
Архів випусків: history.org.ua
Перелік публікацій за 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Історія новийй поглядІсторія. Новий погляд (журнал)
Видавець: ДП "Бурда-Україна"
Локальна історія (журнал)
Видавництво: ГО "Українська Галицька Асамблея"
Переглянути номери: localhistory.org.ua

Газети/Журнали

Вища освіта України (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Архів номерів: wou.npu.edu.ua
Перелік публікацій за: 2022 , 2021, 2020, 2019, 2018
періодикаВища школа (журнал)
Видавництво: Знання
Журнал в НБУ: irbis-nbuv.gov.ua
Сторінка на Facebook
Перелік публікацій за: 2020, 2019
Мистецтво та освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна думка
Переглянути випуски: artedu.com.ua
освіта україниОсвіта України (газета)
Видавництво: Педагогічна преса
Газета на сайті видавництва: pedpresa.ua
Педагогіка і психологія (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Журнал в НБУ: nbuv.gov.ua
Педагогічна газета України (газета)
Видавництво: Педагогічна преса
Газета на сайті видавнитва pedpresa.ua
Позакласний час (журнал)
Видавництво: ТОВ «Редакція освітянських видань»
Перелік публікацій за: 2020
Виховна робота в школі (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2020
Позашкілля (журнал)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за: 2020
Початкова освіта (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів за: 2021
Початкова школа (журнал)
Видавництво: Початкова школа
Переглянути випуски: pochatkova-shkola.net
Перелік публікацій за 2020, 2019, 2018
Початкове навчання та виховання (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2019
ПсихологПсихолог (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019, 2018
Психология и Я (газета)
Видавництво: ТОВ "Видавничий дім "Толока"
Сайт журналу: www.toloka24.com.ua
Психологія і суспільство (журнал)
Засновник та видавець: Західноукраїнський національний університет
Архів номерів на journals.uran.ua
!!! Потрібна реєстрація
Перелік публікацій за 2020, 2019
Соціальний педагогСоціальний педагог (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019, 2018
Інформаційний збірник для освітян (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Журнал на сайті видавництва: pedpresa.ua
Практика управління закладом освіти (журнал)
Видавництво: MCFR
Переглянути випуски: edirshkoly.mcfr.ua
Перелік публікацій за  2019, 2018
Директор школи (журнал)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2020
Сучасна освіта (журнал)
Видавництво: ТОВ «Поіск-Плюс»
Архів номерів: s-osvita.com.ua
Управління освітою (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст газети за 2021
Управління школою (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 20192018, 2017
Учитель початкової школи (журнал)
Видавництво: Світич
Переглянути випуски: upsh.com.ua
Шкільному психологу. УCЕ для роботи (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2019
Джміль (журнал)
Видавництво: Світич
Переглянути випуски: jmil.com.ua
Перелік публікацій за 2022, 2021, 2020
Дитячий садок. МистецтвоДитячий садок. Мистецтво (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2020, 20192018
Дитячий садок. Управління (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів за: 2021
Дошкільне виховання (журнал)
Видавництво: Світич
Переглянути випуски: jmil.com.ua
Перелік публікацій за 2022, 2021, 2020, 2019
Дошкільний навчальний заклад (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2019
палітра педагогаПалітра педагога (додаток до журналу «Дошкільне виховання»)
Видавництво: Світич
Архів номерів: jmil.com.uа
Перелік публікацій за 2022, 2021, 2020 2019
Практика управлінняПрактика управління дошкільним закладом (журнал)
Видавництво: MCFR
Перегляд випусків: ezavdnz.mcfr.ua
Перелік публікацій за 2019
Практичний психолог: дитячий садок (журнал)
Видавництво: MCFR
Переглянути випуски: epsiholog.mcfr.ua
Перелік публікацій за 2019,   2018
періодикаДефектолог (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019
Зміст газети за 2021
Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2020, 2019
логопедЛогопед (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути номери: osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2020, 2019
Особлива дитина: навчання і виховання (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Архів номерів: ojs.csnukr.in.ua
Український педагогічний журнал (журнал)
Засновник/видавець: Інститут педагогіки НАПН України
Архів номерів: http://uej.undip.org.ua
Психология и соционика межличностных отношений (журнал)
Засновник і видавець: Международный институт соционики
Архів журналу: http://psychology.socionic.info
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві (журнал)
Засновник: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Архів випусків: https://www.pravoua.com.ua
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання іноземної мови

Газети/Журнали

EnglishEnglish (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019
Англійська мова та література (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути номери: journal.osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2018, 2019
Іноземні мови (журнал)
Засновник: КЛНУ
Архів випусків: fl.knlu.edu.ua
Перелік публікацій за 2020, 2019
Іноземні мови в школах України (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Перелік публікацій за 2020, 2019
Зміст журналу за 2021
Русская словесность в школе (журнал)
Видавництво: ООО "Школьная Пресса"
Зміст журналу за 2019
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання всесвітньої літератури

Газети/Журнали

Всесвітня література в сучасній школі (журнал)
Видавництво: РА "Освіта України"
Переглянути номери: ra-ou.com.ua
Перелік публікацій за 2020
Всесвітня література в школах України (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Перелік публікацій за 2019
Зарубіжна літератураЗарубіжна література (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019
Зарубіжна література в школі (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути номери: journal.osnova.com.ua
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання української мови і літератури

Газети/Журнали

Українська мова і література в школах України (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Перелік публікацій за: 2019
Українська мова і література в школі (журнал)
Засновники: НАН України, Інститут педагогіки НАПН України
Перелік публікацій за 2020, 2019
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання історії

Газети/Журнали

Історія в рідній школі (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Перелік публікацій за 2019
Історія в школі (журнал)
Видавець: НПУ ім. М. Драгомановаа
Зміст журналу за 2019
Історія та правознавство (журнал)
Видавництво: Основа
Випуски номерів на сайті журналу: journal.osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2020, 2019
Історія УкраїниІсторія України (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст журналу за 2019
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання природничих наук

Газети/Журнали

Біологія (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: journal.osnova.com.ua
Біологія (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Біологія і хімія в рідній школі (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Перелік публікацій за 2020
Хімія (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст газети за 2021
ФізікаФізіка. Матеріали уроків, методика, практика (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2020, 2019
Краєзнавство. Географія. ТуризмКраєзнавство. Географія. Туризм (журнал)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019
Юний натураліст (газета)
Засновники: МОН України, НЕНЦ
Перегляд номерів: nenc.gov.ua
Архіви номерів: nenc.gov.ua

Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання математики/інформатики

Газети/Журнали

Комп’ютер у школі та сім’ї (журнал)
Засновники: Інститут педагогіки НАПН України; ІІТЗН НАПН України
Архів номерів: https://csf221.wordpress.com
математикаМатематика (журнал)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст журналу за 2020
Математика в рідній школі (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Перелік публікацій за 2019
Інформатика (журнал)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст журналу за 2021
Інформатика в школі (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути номери: journal.osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2020
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання мистецтва (музика,ОТМ тощо)

Газети/Журнали

Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура) (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути номери: journal.osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2020, 2019
Музична школа (журнал)
Видавець: ПП "КОМПАНІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ-ХХІ"
Переглянути номери: musics.net.ua
Музичний керівник (журнал)
Видавництво: MCFR
Переглянути номери: emuzker.mcfr.ua
Перелік публікацій за 2020, 2019
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика викладання фізичної культури

Газети/Журнали

Здоров’я та фізична культураЗдоров’я та фізична культура (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019
Теорія і методика фізичного виховання (журнал)
Засновники: НУФВСУ
Переглянути номери: tmfv.com.ua
Перелік публікацій за 2020
Теорія і методика фізичного виховання і спорту (журнал)
Засновники: НУФВСУ
Переглянути номери: tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua
Основи здоров'яОснови здоров’я (журнал)
Видавництво: Основа
Випуски номерів на сайті журналу: journal.osnova.com.ua
Фізичне виховання в школах України (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути випуски: journal.osnova.com.ua
Фізичне виховання в рідній школі (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст 2021
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві (журнал)
Засновник: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Архів випусків: https://www.pravoua.com.ua
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua
Методика трудового навчання

Газети/Журнали

Трудова підготовка в рідній школі (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Перелік публікацій за 2022, 2020, 2019
Трудове навчанняТрудове навчання (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Перелік публікацій за 2019
Трудове навчання в школі (журнал)
Видавництво: Основа
Переглянути номери: journal.osnova.com.ua
Перелік публікацій за 2020
Дошкілля (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів 2022
Методична скарбничка вихователя (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://evykhovatel.expertus.com.ua
Вихователь-методист дошкільного закладу (журнал)
Видавець: MCFR
Архів номерів: https://emetodyst.expertus.com.ua
Зміст номерів: 2022
Професійна освіта (журнал)
Видавництво: Педагогічна преса
Зміст номерів: 2022
Школа (газета)
Видавництво: Шкільний світ
Зміст номерів: 2022
Бібліотечка вихователя дитячого садка (додаток до часопису "Позакласний час")
Видавництво: Редакція освітянських видань
Архів номерів: https://www.vdv.net.ua