ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ ІДГУ

ЕК – це мобільний довідково-пошуковий апарат бібліотеки. Його переваги: повнота і багатоаспектність відображення фондів за складом і змістом, доступність і наочність, зручність і оперативність пошуку для користувачів. На сьогоднішній день він відображає весь активний фонд бібліотеки. Щороку кількість довідок та консультацій, виконаних за допомогою електронного каталогу, зростатимуть.

Детальний розпис книг та журналів допомагає задовольнити найрізноманітніші запити користувачів. Параметри пошуку в електронному каталозі дозволяють знайти потрібний документ за автором, назвою, інвентарним номером, індексом УДК, тематичною рубрикою, ключовими словами та іншими критеріями.

Локальний доступ

Доступ з мережі Інтернет