Категорія: Бібліофреш

Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика

Бібліотека ІДГУ отримала український переклад англомовної книги Джона Лоуренса Рейнольдса про Петра Яцика.
(більше…)


Книги від Інституту проблем виховання НАПН України

Бібліотека ІДГУ отримала від Інституту проблем виховання НАПН України праці підготовлені колективом співробітників Інституту. Видання адресовані науково-педагогічним працівникам і студентам вищих освітніх закладів, педагогам-практикам, фахівцям соціальної роботи тощо. (більше…)


Навчальний посібник «Освіта в державах Стародавнього Сходу (III-II тис. до н. е.)».

Бібліотека ІДГУ отримала навчальний посібник О. Сєкерської «Освіта в державах Стародавнього Сходу (III-II тис. до н. е.)».

(більше…)


Презентація книги «Бессарабія. Кулінарна мандрівка»

Працівники бібліотеки ІДГУ відвідали презентацію книги Лариси Тітікало «Бессарабія. Кулінарна мандрівка», яка відбулася в Ізмаїльській картинній галереї. (більше…)


Книга В. Азманова «Діти Ялпуга»

Працівники бібліотеки ІДГУ відвідали презентацію нової книги «Діти Ялпуга» відомого письменника, нашого земляка Валерія Азманова.

(більше…)


Культурний простір бессарабських болгар

Бібліотека ІДГУ отримала колективну монографію Культурний простір бессарабських болгар”

(більше…)


Монографія “Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі”

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії вищої освіти України, заслуженому діячеві науки і техніки України, ректорові Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка за подаровані  книги

(більше…)


Монографія “Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові”

Бібліотека ІДГУ отримала нову монографію “Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові”

(більше…)


Книга “Ментальний вимір української цивілізації”

Бібліотека ІДГУ отримала від інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса книгу «Ментальний вимір української цивілізації». Ця наукова праця стане в пригоді читачам нашої бібліотеки, які цікавляться сучасними інтерпретаціями етнополітичних та цівілізаційних процесів.

(більше…)


Монографія “Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці”

Бібліотека ІДГУ отримала монографію Метіль Т.К. “Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці”

(більше…)


Київський літопис «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького»

Відчуття національної гідності та власне розуміння історії свого народу дає читання першоджерел. Вивчайте історію України не лише за підручниками!

Фонд бібліотеки ІДГУ поповнився новою книгою «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького».

(більше…)


Альбом “Мистецтво Київської Русі”

Мистецтво Київської Русі належить до видатних явищ світової середньовічної художньої культури. Ще й досі чарують нас своєю красою і художньою досконалістю твори давньоруського мистецтва тих часів – величні собори, прекрасні ювелірні витвори, орнаменти рукописних книжок, монументальні живописні композиції.

(більше…)