Категорія: Бібліофреш

Культурний простір бессарабських болгар

Бібліотека ІДГУ отримала колективну монографію Культурний простір бессарабських болгар”

(більше…)


Монографія “Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі”

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії вищої освіти України, заслуженому діячеві науки і техніки України, ректорові Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка за подаровані  книги

(більше…)


Монографія “Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові”

Бібліотека ІДГУ отримала нову монографію “Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові”

(більше…)


Книга “Ментальний вимір української цивілізації”

Бібліотека ІДГУ отримала від інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса книгу «Ментальний вимір української цивілізації». Ця наукова праця стане в пригоді читачам нашої бібліотеки, які цікавляться сучасними інтерпретаціями етнополітичних та цівілізаційних процесів.

(більше…)


Монографія “Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці”

Бібліотека ІДГУ отримала монографію Метіль Т.К. “Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці”

(більше…)


Київський літопис «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького»

Відчуття національної гідності та власне розуміння історії свого народу дає читання першоджерел. Вивчайте історію України не лише за підручниками!

Фонд бібліотеки ІДГУ поповнився новою книгою «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького».

(більше…)


Альбом “Мистецтво Київської Русі”

Мистецтво Київської Русі належить до видатних явищ світової середньовічної художньої культури. Ще й досі чарують нас своєю красою і художньою досконалістю твори давньоруського мистецтва тих часів – величні собори, прекрасні ювелірні витвори, орнаменти рукописних книжок, монументальні живописні композиції.

(більше…)


Підручник “Релігієзнавство: історія та теорія релігії”

Бібліотека ІДГУ отримала підручник “Релігієзнавство: історія та теорія релігії”

(більше…)


Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови

Бібліотека ІДГУ отримала монографію Поповського А.М. “Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови”.

(більше…)


Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові

Бібліотека ІДГУ отримала монографію “Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові

(більше…)


Монографія “Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові”

Бібліотека ІДГУ отримала монографію “Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові”

(більше…)


Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Бібліотека ІДГУ отримала допоміжні та основні таблиці і алфавітно-предметний покажчик універсальної десяткової класифікації (УДК) а також таблицю зіставлення індексів УДК та ББК.

(більше…)