Категорія: Бібліофреш

Київський літопис «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького»

Відчуття національної гідності та власне розуміння історії свого народу дає читання першоджерел. Вивчайте історію України не лише за підручниками!

Фонд бібліотеки ІДГУ поповнився новою книгою «Від Володимира Мономаха до Романа Галицького».

(більше…)


Альбом “Мистецтво Київської Русі”

Мистецтво Київської Русі належить до видатних явищ світової середньовічної художньої культури. Ще й досі чарують нас своєю красою і художньою досконалістю твори давньоруського мистецтва тих часів – величні собори, прекрасні ювелірні витвори, орнаменти рукописних книжок, монументальні живописні композиції.

(більше…)


Підручник “Релігієзнавство: історія та теорія релігії”

Бібліотека ІДГУ отримала підручник “Релігієзнавство: історія та теорія релігії”

(більше…)


Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови

Бібліотека ІДГУ отримала монографію Поповського А.М. “Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови”.

(більше…)


Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові

Бібліотека ІДГУ отримала монографію “Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові

(більше…)


Монографія “Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові”

Бібліотека ІДГУ отримала монографію “Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові”

(більше…)


Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Бібліотека ІДГУ отримала допоміжні та основні таблиці і алфавітно-предметний покажчик універсальної десяткової класифікації (УДК) а також таблицю зіставлення індексів УДК та ББК.

(більше…)


Збірка віршів О. Вігера «Відданість мрії»

Наприкінці жовтня в конференц-залі ІДГУ відбулася творча зустріч випускників спеціалізованої ЗОШ № 1 ім. О.В. Суворова з поетом Олександром Вігером. Організатором зустрічі виступила кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури університету та вчитель англійської мови і літератури спеціалізованої ЗОШ № 1 С.М. Кожевникова. (більше…)


Книга “Національна академія педагогічних наук України – 25 років”

Бібліотека ІДГУ отримала книгу “Національна академія педагогічних наук України – 25 років”

(більше…)


Двотомне видання «Листи до Олеся Гончара»

Бібліотека ІДГУ отримала від ректора Полтавського національного педагогічного університету ім. Короленка, професора М. І. Степаненка вагомий подарунок – двотомне видання «Листи до Олеся Гончара».

(більше…)


Книга “1933: “І чого ви ще живі?”

1933: “І чого ви ще живі?” / Упоряд. Т. Боряк. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: TOB “Видавництво “Кліо””, 2016. ‒ 720 с.

Анотація/Зміст

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору, з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами ‒ позбавлення українського села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид історичного джерела ‒ загалом та зокрема щодо Голодомору.

Для науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

Зміст:

Вступне слово редактора (Станіслав Кульчицький) …7

До читача (Тетяна Боряк) …19

Частина І. УСНА ІСТОРІЯ ГОЛОДОМОРУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ВИМІРИ (Тетяна Боряк) …21

  1. Усна історія як джерело і метод …22

1.1. Вступні зауваги …22

1.2. Суб’єктивність усної історії: нездоланна прірва чи невід’ємна складова? …28

1.3. Усна історія як повноцінне історичне джерело і правовий доказ …31

1.4. Розбіжності між офіційною історією та персональним наративом …36

1.5. Пам’ять: союзник чи ворог пригадування? …41

1.6. Пригадування травматичної події: специфіка та обмеження …45

1.7. Інтерв’юер і респондент: хто на кого впливає …52

1.8. Методика проведення інтерв’ю та використання усної історії: основні засади …54

  1. Усна історія Голодомору: формування і функціонування історичного джерела …59

2.1. Голодомор як травма: проблеми згадування та відтворення …59

2.2. Хронологічний, якісний і змістовий виміри усної історії Голодомору …64

2.3. Представлення усної історії Голодомору в мережі Інтернет …79

  1. Складові операції з нищення селян: вилучення їжі під виглядом натурального штрафування, фізична та інформаційна блокади …85
  2. Геноцид під маскувальним виглядом хлібозаготівельної кампанії …98
  3. Конфіскація продовольства очима свідків Голодомору …110

Частина II. СВІДЧЕННЯ …119

Від упорядника …120

Вінницька область …128

Дніпропетровська область …163

Донецька область …203

Житомирська область …216

Запорізька область …255

Київська область …288

Кіровоградська область …328

Луганська область …354

Миколаївська область …383

Одеська область …400

Полтавська область …416

Сумська область …471

Харківська область …490

Херсонська область …518

Хмельницька область …556

Черкаська область …603

Чернігівська область …641

Кубань …669

Післямова …674

Повсякдення Голодомору: перелік основних понять, що трапляються в текстах, на означення реалій, акторів, дій …677

Перелік використаних джерел …688

Іменний покажчик …693

Географічний покажчик …695


Книга Джеймса Мейса “Україна: матеріалізація привидів”

(більше…)