Міждисциплінарний науковий проект 2019-2021

Відповідно до наказу МОН України № 1466 від 28.12.2018 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки», за рахунок коштів державного бюджету фінансується проект Ізмаїльського державного гуманітарного університету «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму» (керівник – д. філол. н. проф. Шевчук Т. С., відповідальний виконавець – к. філол. н., проф. Райбедюк Г. Б.).

Про проектАвтори проектуПосиланняЛітератураІМО НСХУ

В основу проекту «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму» покладено видання довідкових та науково-дослідних матеріалів для оснащення курсу «Література рідного краю», які будуть охоплювати творчий доробок усіх проживаючих в регіоні народів: українців, болгар, молдаван, гагаузів, росіян, албанців, зокрема художній спадок бессарабських німців. Над перекладом з болгарської, румунської та німецької мов працюють кваліфіковані фахівці кафедр романо-германської філології, загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури (Берестецька О.П., Голованова О.М., Головіна Н.Б.). На основі збору, публікації та наукового студіювання естетичних здобутків представників кожної національної громади передбачається публікація: антології поезії та збірника прозових оповідань, сюжети яких будуть проілюстровані нарисами Олександра Кари; колективної монографії; альбому «Художники Бессарабії», енциклопедії «Митці Буджака». Відтак література і живопис краю стануть засобом не тільки самоідентифікації, але й міжкультурної комунікації слов’яно-романо-тюркських народів півдня Одеської області, сприятимуть формуванню колективної ідентичності локального соціуму

ШЕВЧУК Тетяна Станіславівна
доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства слов’янських мов і світової літератури

керівник проекту

РАЙБЕДЮК Галина Богданівна
кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури

відповідальний виконавець

ЦИГАНЕНКО Лілія Федорівна
доктор історичних наук, професор кафедри української і всесвітньої історії та культури, проректор з науково-педагогічної роботи

провідний фахівець

СОКОЛОВА Алла Василівна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

провідний фахівець

БЕРЕСТЕЦЬКА Олена Петрівна
болгарист, старший викладач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури

провідний фахівець

ГОЛОВАНОВА Олена Михайлівна
кандадат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології

провідний фахівець

ГОЛОВІНА Наталія Борисівна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології

провідний фахівець

КАРА Олександр Дмитрович
заслужений художник України, доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв

провідний фахівець

Зворотній зв'язок
Шевчук Т. С. e-mail: shevchuktat2@gmail.com
Райбедюк Г. Б. e-mail: raibedyuk@ukr.net
Циганенко Л. Ф. e-mail: liliatsyganenko@gmail.com
Голованова О. М. e-mail: elena.univ@ukr.net
Берестецька О. П. e-mail: izmailovna_@ukr.net
Головіна Н. Б. e-mail: golovinanb2017@gmail.com
Соколова А. В. e-mail: allasokolova@ukr.net
Кара О. Д. e-mail: alex.karatrojni@gmail.com
 

Назва

 
Вигер Александр. Преданность мечте: стихотворения, переводы

Сборник стихотворений «Преданность мечте» бессарабского поэта Александра Вигера включает в себя стихотворения последних лет и переводы некоторых произведений, осуществленные учащимися специализированной СОШ № 1 им. А. В. Суворова с углубленным изучением английского языка.
Предназначена для всех, кто увлекается современной поэзией

регіональна література і живопис Вибрані вірші Івана Дерменжі з циклу «Бессарабія в моєму серці» у перекладах

Збірник «Вибрані вірші Івана Дерменжі «Бессарабія в моєму серці» містить його поезії останніх років у паралельному перекладі англійською мовою, здійсненому учнями спеціалізованої ЗОШ № 1 ім. О.В. Суворова з поглибленим вивченням англійської мови. Публікація є складовою культурно-освітнього заходу «Літературно-музична гостинна», що проводиться в рамках наукового державного проекту МОН України «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму». Зустріч проводиться за ініціативи завідувача бібліотеки ЗОШ № 1 Полякової Д.О.

регіональна література і живопис Весна на Дунаї: Збірка пісень на вірші Таміли Кіпкало. Творчий проект О. М. Затинченка

Збірка об’єднує різноманітні види мистецтв – літературну, художню та музичну творчість студентів і викладачів кафедри музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Тексти пісень засновані на віршах видатної ізмаїльської поетеси Таміли Кібкало. Музично-художній зміст збірки «Весна на Дунаї» доповнюють творчі роботи сучасних художників.
Видання підготовлено на честь 80-річчя видатного композитора нашої сучасності – О. М. Затинченка.
Для дітей шкільного віку та юнацтва. Пісні можуть бути використані педагогами загальноосвітніх і музичних шкіл для сольного та ансамблевого співу

регіональна література і живопис Рева Володимир. Обітниця любові. Збірка віршів

Володимир Рева – автор збірок поезій «Семизір’я», «Повернення журавлів», «Добро заволодіє світом», «Сонети», «Все на землі», «Обітниця любові», «Не розкидаймо бісер».
Основна риса цих книжок – відвертість. Відверте кохання, якому присвячується все життя. Відверте несприйняття вседозволеності, агресивного цинізму і аморальності, як і бадьорої римованої публіцистики, кон’юнктурних трафаретів.
Не зважаючи на політичні та ідеологічні ситуації, слово Володимира Реви живе і діє в умовах своєї дійсності за власним світоглядом. Автор безкомпромісний в своїй правді, в любові до своєї отчини, до її культурно-історичних досягнень, до рідної мови – як обличчя України

Дунайська ліра Дунайская лира. Поэты Бессарабии

Бессарабия - древняя южная земля Дунайской дельты и Северного Причерноморья с мягким солнечным климатом и многонациональным населением...
Со времен Овидия и до наших дней эта местность всегда являлась «кузницей» талантливых и творческих людей.
В книге Вы ознакомитесь с творчеством профессионалов и аматоров. Отточенный слог и безукоризненная форма мастеров, душевность и искренность молодых авторов не оставят равнодушными своих читателей!
Разнообразные по тематике, философские и лиричные по содержанию стихи и проза написаны на русском и украинском языках

Регіональна література і живопис Бессарабские этюды. Поэты Килийщины. Вип. 1

Перед Вами Альманах Поэтов Килийщины! Тематика сборника – родной и любимый край и город Килия на юге Одесчины (Украина), - ему более 270 лет!
В жителях его гены Русичей - русских и украинцев, греков и немцев, молдаван и татар, гагаузов и болгар, генуэзцев и македонцев, евреев и армян – всех, кто его строил и созидал!
На русском и украинском языках авторы пишут о городе и Родине, христианских и жизненных ценностях, о своих чувствах и отношениях...
В их творчестве присутствует желание, сделать мир лучше, привнести душевный комфорт и любовь, гордость за малую родину!
Сборник стихов, отражающий реалии и богатство житейского опыта, станет для многих читателей настольной книгой!
Этот Альманах – первая книга в ожидаемой серии новых имен авторов и произведений, познания сказочно красивого, богатого творческими и природными ресурсами края - Бессарабии!

Регіональна література і живопис Буджакские мотивы. Поэты Буджака

Два тома Альманахов «Буджакские мотивы, поэзия» и «Буджакские мотивы, проза» продолжают серию книг: трилогии «Бессарабские этюды -1, 2, 3» и книги «Дунайская Лира», авторов Одесчины, изданные в Канаде.
Новые и уже известные читателям имена авторов, их произведения на русском и украинском языках, разножанровость и тематика, история и современность заинтересуют самого взыскательного читателя! «Блажен, кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов!..» (А. С. Пушкин).
Буджак − историческая область Северного Причерноморья на юге Бессарабии, занимающая южную часть междуречья Дуная и Днестра, на востоке омываемая Черным морем. На севере историческая граница Буджака проходит по Верхнему Траянову валу. На его территории расположена Буджакская степь и часть дельты Дуная.
Приятного прочтения и положительных эмоций!

Культурний простір бессарабських болгар : монографія

Колективна монографія містить наукові розвідки українських та болгарських дослідників, присвячені вивченню культури бессарабських болгар. До кола наукових інтересів потрапили питання духовних пошуків болгарських мешканців Бессарабії, представлені в образотворчому мистецтві, мові, художній літературі та суспільній діяльності. До книги увійшли як нові наукові дослідження авторського колективу, так і раніше опубліковані студії з посиланнями на першоджерело врамках засад академічної доброчесності. В монографії також представлено екскурси в культурну практику Ізмаїльської болгарської громади ім. Святої Софії.
Книгу призначено для гуманітаріїв та всіх, хто цікавиться культурою бессарабських болгар

регіональна література і живопис Illustrated Guide of Ismail Municipal Organizationof National Union of Ukrainian Artists

Guide of Ismail Municipal Organization of the National Union of Ukrainian Artists (IMO NUUA) provides the information about the artists and craftsmen, who are the members of the above mentioned professional creative association, existing since 2008. Data is presentedas of 2016. Ismail Municipal Organization unites the artists of the South of Odessa region, often referred to as Budjak or Southern Bessarabia. The Guide is based on the materials, provided by the members of Ismail Municipal Organization of the National Union of Ukrainian Artists, who are highly qualified specialists, professionals in the field of painting, drawing, arts and crafts, restoration and conservation of paintings, including the church one,some of them having state-level awards. It contains the illustrations of the artists’ works, representing the diversity of art vision, regional identity, originality and multiculturalism. The illustrations were selected by the Head of Ismail Municipal Organization of the National Union of Ukrainian Artists