Категорія: Академічна доброчесність

Анкета “Ваше ставлення до академічного плагіату”

academic integrity

Експерти Української бібліотечної асоціації, партнером якої є бібліотека ІДГУ, проводять онлайнове опитування українських науковців, аби з’ясувати розуміння і ставлення наукової спільноти до явища академічного плагіату та ініціатив з протидії академічному плагіату, а також визначити загальний рівень культури академічної доброчесності у середовищі дослідників. (більше…)


Нормативне регулювання академічної доброчесності

До Вашої уваги огляд документів щодо нормативного регулювання академічної доброчесності на законодавчому та університетському рівнях.

(більше…)


Заходи з академічної доброчесності в ІДГУ

Бібліотека ІДГУ пропонує огляд заходів щодо розвитку академічної доброчесності в університеті

(більше…)


Академічна доброчесність. Інформаційні матеріали

Бібліотека ІДГУ пропонує Вашій увазі підбірку методичних, довідкових, інформаційних матеріалів з академічної доброчесності.

(більше…)


В ІДГУ провели «Тиждень академічної доброчесності»

Впродовж в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено серію заходів у рамках «Тижня академічної доброчесності», метою якого було популяризувати принципи академічної доброчесності серед студентів університету.

(більше…)


Буклет з академічної доброчесності

Ви є студентом Ізмаїльського державного гуманітарного університету, єдиного державного вищого навчального закладу в українському Подунав’ї. В нашому виші створено всі умови для отримання якісної освіти та заняття науковою діяльністю. Але Вам потрібно дотримуватись етичних і правових норм, адже чесність є основою академічної роботи та запорукою успіху в навчанні. Для цього треба виконувати правила академічної доброчесності.

Працівники бібліотеки ІДГУ підготували інформаційний буклет, який нагадує основні правила академічної доброчесності.

Завантажити буклет


Сторінка з академічної доброчесності на сайті ІДГУ

Відвідуй сторінку з академічної доброчесності

на сайті ІДГУ


ІДГУ прийняв Кодекс академічної доброчесності

30 червня 2017 р. постановою конференції трудового колективу ІДГУ було ухвалено Кодекс академічної доброчесності, а 3 липня 2017 р. Кодекс було затверджено рішенням ученої ради університету.

Кодекс академічної доброчесності встановлює загальні етичні принципи та правила поведінки, якими мають керуватися студенти, викладачі, адміністрація та співробітники університету під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності, визначає політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в університеті, види відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності. У Кодексі визначені порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, академічне шахрайство, обман, неправомірна вигода, несанкціонована співпраця, необ’єктивне оцінювання), за які учасники освітнього процесу можуть бути притягнені до академічної відповідальності.
З метою забезпечення виконання прийнятих в університеті стандартів академічної доброчесності буде створена Комісія академічної доброчесності, до якої входитимуть представники адміністрації, викладацького складу та студентства.

Переглянути текст Кодекса академічної доброчесності


Тренінг з удосконалення навичок академічного письма в ІДГУ

3 – 4 листопада на базі ІДГУ пройшов дводенний тренінг з удосконалення навичок академічного письма в процесі формування професійної компетентності майбутнього викладача-тьютора в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні.

(більше…)


Участь бібліотеки ІДГУ в проекті сприяння академічної доброчесності SAIUP

У 2016 році ІДГУ увійшов до десятки університетів України, які долучилися до проекту сприяння академічної доброчесності SAIUP. Його головна місія – запобігання плагіату, формування та поширення засад чесного науково-освітнього процесу. В рамках цього проекту Бібліотека ІДГУ взяла участь у проекті УБА (Українська бібліотечна асоціація) «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», скерованого на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури ака Одемічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки.

(більше…)


Збірка “Академічна чесність як основа сталого розвитку університету”

(більше…)


Перевіряємо роботи на плагіат за допомогою UNICHECK

Unicheck_logo_horizontal_dark@2x

Наш навчальний заклад “ЗА” дотримання принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому ми прийняли рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат – Unicheck.

(більше…)