Бібліографічні покажчики

Наукові праці професорсько-викладацького складу Ізмаїльського державного гуманітарного університету за 2017 рік : бібліографічний покажчик /[упоряд. : Моісеєнко Т. В.; бібл. ред. Щетиніна С. В.]. – Ізмаїл : ІДГУ, 2019. – 46 с. – Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua
  Наукові праці професорсько-викладацького складу Ізмаїльського державного гуманітарного університету за 2016 рік : бібліографічний покажчик / бібліотека ; [упоряд. : Колеснікова О. Г.; бібл. ред. Щетиніна С. В.]. – Ізмаїл : ІДГУ, 2017. – 51 с. – Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua
«Освіта “особливих” дітей: організація інклюзивної школи» : науково-допоміжний покажчик / бібліотека; [упоряд.наук.-доп. покажчика Колеснікова О. Г., Колєва В. Н.; бібл. ред.Щетиніна С. В.]. – Ізмаїл : ІДГУ, 2018. – 18 с. – Режим доступа: http://lib.idgu.edu.ua
Опис

У покажчику висвітлено технології, методи, методики, засоби й форми інклюзивної освіти