Монографія “Словозмінна парадигматика українських прізвищ”


Полиці бібліотеки ІДГУ поповнилися монографією “Словозмінна парадигматика українських прізвищ”
Ковтюх С. Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ :[монографія] / С. Л. Ковтюх, О. М. Кашталян; за ред. С. Л. Ковтюх. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 258 с.
Анотація

У монографії комплексно досліджено систему словозміни українських прізвищ з погляду морфологічної парадигматики. Наукову працю присвячено виокремленню та аналізу елементарних парадигматичних класів прізвищ іменникового (І та II відмін твердої, м’якої, мішаної груп), прикметникового типів, нульової відміни й так званих різновідмінюваних. Дослідження здійснене з урахуванням морфологічного, лексико-семантичного, акцентуаційного, словотвірного, синтагматичного, морфонологічного та інших чинників.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.