Участь бібліотеки ІДГУ в проекті сприяння академічної доброчесності SAIUP

У 2016 році ІДГУ увійшов до десятки університетів України, які долучилися до проекту сприяння академічної доброчесності SAIUP. Його головна місія – запобігання плагіату, формування та поширення засад чесного науково-освітнього процесу. В рамках цього проекту Бібліотека ІДГУ взяла участь у проекті УБА (Українська бібліотечна асоціація) «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», скерованого на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури ака Одемічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки.

В межах проекту створено робочі групи за кількома напрямами. Бібліотека ІДГУ працює в групі, яка розглядає «організацію кампаній з формування культури академічної доброчесності в бібліотеці».

Серед завдань проекту – підготовка довідкових, інформаційних видань, методичних рекомендацій, які стануть базовими для діяльності бібліотек в цьому напрямі. Вони мають висвітлювати такі питання: поняття академічної доброчесності, ознаки плагіату; організація системи запобігання та боротьби з плагіатом; популяризація етичних норм цитування використаних джерел, знайомство зі стандартами та міжнародними стилями бібліографічного опису документів тощо.

Для бібліотеки ІДГУ формування академічної культури – основний напрям роботи. Як інформаційний осередок університету, бібліотека постійно вивчає інформаційні потреби і проводить роботу з підвищення інформаційної компетенції студентів та викладачів університету.

Основну увагу ми приділяємо використанню достовірних і авторитетних джерел інформації, формуванню навичок роботи з інформаційними ресурсами, самостійному виконанню навчальних завдань, дотриманню норм авторського права, доброчесності запозичень і цитувань, правилам оформлення бібліографічних посилань тощо.

Як відомо, надійним засобом сприяння науковій доброчесності є відкритий доступ до інформації. Дієвим механізмом реалізації цього антиплагіатного заходу є створення репозиторію – електронного архіву інтелектуальних продуктів університетської спільноти, над яким зараз працює колектив бібліотеки.

Таким чином, бібліотека ІДГУ є важливою ланкою участі нашого університету в Проекті сприяння академічній доброчесності. Робота бібліотеки у цьому напрямі триває.