Монографія “Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці”

Бібліотека ІДГУ отримала монографію Метіль Т.К. “Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці”

Метіль Т.К. Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці : монографія /Метіль Т.К.; за ред В.І.Захарченка. – Ізмаїл: Ірбіс, 2017. – 148 с.

Запропоновано теоретичні заходи і розроблено науково методичні підходи та практичні рекомендації щодо формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці. Обґрунтовано, що ефективний розвиток регіональних комплексів маркетингу інновацій має суттєвий вплив на результати інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності, також на розвиток соціально-економічної сфери. Розроблено організаційне забезпечення побудови комплексу, інноваційного кластера, регіональної системи програмування управління маркетингом, що надає можливість з наукових обґрунтованих позицій здійснювати подальший інноваційний розвиток регіону.

Монографія розрахована на фахівців у галузі регіональної економіки, спеціалістів з ринкових реформ, урядовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів та студентів