Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ презентує збірку наукових праць Васяновича Григорія Петровича, яка присвячена актуальним питанням розвитку сучасної освіти і науки.

Григорій Петрович люб’язно подарував бібліотеці університету своє видання з дарчим авторським надписом, в якому побажав Добра, Щастя, творчих наукових здобутків.

Довідка про автора

Григорій Петрович Васянович народився 1 травня 1945 року у селі Старий Переїзд Овруцького району Житомирської області, (село зліквідовано за наслідками аварії на Чорнобильській АЕС). Закінчив Львівське вище військово-політичне училище (1970), військово-політичну академію, військово-педагогічний факультет (1980). Служив офіцером на Чорноморському флоті, був викладачем, начальником кафедри філософії Львівського вищого військово-політичного учи­лища. Військове звання – капітан першого рангу.

Григорій Петрович – кандидат філософських наук, доцент (1985-1986), доктор педагогічних наук, професор (1997-2001). Автор понад 350 наукових праць з філософії, етики, естетики, психології, педагогіки. Зокрема: монографії «Морально-правова відповідальність педагога», навчальних посібників: «Філософія», «Психологія», «Педагогіка» «Педагогіка вищої школи», «Політологія», «Ноологія особистості» та ін. Автор поетичних збірок: «Мозаїка життя», «З роси і води», «Крила рівноваги», «Нектар кохання», «Біблійні мотиви», «Байки», «На голубиних ніжках кохання», «Колесо долі», «Життя величне і страждальне», «Із штольні серця», «Миттєвості буття», «Трембіта духа». Автор науково-поетичного видання «Педагогічний пантеон», бібліографічної повісті «Моє життя серед людей» та ін. З 1992 по 2016 pp. працював у системі Націо­нальної академії педагогічних наук України, очолював відділ гуманітарної освіти Львівського науково-практичного центру, а також був директором Львівського науково-практичного центру НАПН України. За сумісництвом очолював кафедру соціально-гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії. Нині – професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Васянович Г. П. Вибрані твори : зб. наук, праць / Г. П. Васянович ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів : Сполом, 2019. – 400 с.

Анотація

У частині восьмій висвітлено історико-філософську та педагогічну проблематику, а також актуальні питання розвитку професійної освіти й науки в умовах інтегральних і глобалізаційних процесів. Обґрунтовано імператив людиноцентричної спрямованості концептуальних реформ вітчизняної освітянської галузі. Значну увагу приділено методологічному забезпеченню дослідження проблем підготовки соціального працівника на суто професійному й особистісному рівнях.

Для науковців, викладачів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, аспірантів і студентів, всіх, хто цікавиться питаннями сучасного розвитку вітчизняної системи освіти і науки.