23 серпня – День Державного Прапора України

23 серпня в Україні відзначається державне свято – День Державного Прапора України. До вашої уваги віртуальна виставка, яка містить книги із фондів бібліотеки, а також документи електронної бібліотеки «УКРАЇНІКА» та Інституту історії України.

День ПрапораЛітератураПеріодика

Державний Прапор – один з офіційних державних символів суверенітету держави. Український Державний Прапор – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору.

Відомо, що синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

Нині український національний синьо-жовтий прапор є державним прапором України. Впродовж історичних звершень він ставав символом боротьби за національні й соціальні права українського народу.

Державний Прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.

Про День Державного Прапора України : Указ Президента України. – N 987/2004. – 23.08.2004: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
Українська геральдика [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.heraldry.com.ua
Анотація

Сайт присвячений українській геральдиці. Класифікація гербів здійснена за хронолочічним та географічним принципом, а також подана галерея зображень гербів на поштових марках, календарях, конвертах і т.д. На сайті розміщені публікації, присвячені історії геральдики та художникам, що працюють в царині геральдики

Наш прапор /Українська соціалістична радянська республіка. – Київ: 1-а Радян. друк., 1919. – 7 c. – Режим доступа: UKRAINICA
Братко-Кутинський О. Нащадки Святої Трійці /О. Братко-Кутинський. – К.: Білий птах, 1992. – 86 с. – (Історія. Нація. Культура). – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Українська державна символіка, – як у скитських царів, у старокняжій Київській державі та в УНР, – відображає традиційну українську національну символіку, що формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства. Ключем до її розуміння є чільний її символ, нині відомий під назвою “Тризуб”. Попри десятки досліджень, семантика знаку, його сакральне приховане значення не є очевидним. Тому більшість дослідників і розпочинає свою роботу зі спроб розгадати таємницю знаку

Битинський М. Державні відзнаки України /: [к-т репрод.] / М. Битинський. – [Прага]: [б.в.], [1939]. – 5 c. – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Цей комплект аркушевих видань є найбільш знаною мистецькою працею М. Битинського (1893-1972) – мистецтвознавця, художника й геральдиста. Їх було виготовлено у 30-х роках минулого століття на замовлення уряду УНР в еміграції. Битинський є автором багатьох наукових розвідок і малярських творів у царині фалеристики та сфрагістики, геральдики та вексилології. Видатним його творчим доробком є також «Альбом гербів українських земель», що складається з 32 таблиць

Сергійчук В. І. Доля української національної символіки /Володимир Сергійчук; Т-во «Знання» Української РСР. – Київ: [Т-во «Знання» УРСР], 1990. – 46, [2] c. – (Час і суспільство ; № 2). – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Автор розповідає про походження української національної символіки, багатовікові традиції використання жовто-блакитних прапорів, тризуба, бунчуків, гербів на українських землях. Брошура розрахована на лекторів, пропагандистів, широке коло читачів

Сергійчук В. І. Національна символіка України : науково-художня книга : для середнього та старшого шкільного віку / В. І. Сергійчук. – Київ: Веселка, 1992. – 106 c. – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Сьогодні в час відродження національної самосвідомості, гостро постає проблема української символіки. Правильну відповідь може дати лише ретельне вивчення історичних джерел, котрі збереглися дотепер. Читач відкриє для себе багато нового й цікавого, познайомившись із маловідомою інформацією про традиції використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть. І зауважить, що у священних символах України народ прагнув відобразити і ясні зорі, і тихі води і край веселий, і мир хрещений, і славу, і волю…

Середюк О. М. Символіку не вибирають, її успадковують : про українську національну символіку / Олександр Середюк, Роман Стрілка; Міжгосп. нар. музей історії с. г. – Луцьк: Ред.-видав. від. Волин. облуправління по пресі, 1991. – 23 c. – Режим доступа: UKRAINICA
Січинський В. Тризуб і прапор України /Володимир Січинський. – Л.: Місіонер, 1995. – 60 с. – Режим доступа: UKRAINICA
Скотинський Т. Український герб та прапор : з 26 образками й 1 коліровою таблицею / Тадей Скотинський; Просвіта. – Львів: Накладом т-ва «Просвіта», 1935. – 37 с. – (Видання Товариства «Просвіта» ; ч. 812 (6)). – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Ця історична розвідка 1935 р. – ще одна спроба довести, що саме тризуб і синьо-жовтий прапор як державна символіка мають глибоке історичне коріння. Українська вексилологія та геральдика з огляду на історичні обставини формувалися під різними впливами й не мали єдиних усталених правил. Ось чому «Просвіта» не могла лишатися осторонь дискусій щодо таких важливих питань. Книгу написано просто й дохідливо, що відповідало цілям організації. Ілюстрації підтверджують слова автора

Кравченко В. Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 травня 1966 року /В. Кравченко. – Київ: Смолоскип, 2004. – 56 с.
Анотація

Розповідається про те, як у 1966 році на будинку київського інституту народного господарства, нині – Київського національного економічного університету відважні кияни Г. Москаленко та В. Кукса встановили український національний синьо-жовтий прапор

Нагірняк В. Во Славу Золотого Тризуба /В. Нагірняк. – Івано-Франківськ: ЛІК, 2008. – 152 с.
Анотація

Книга розповідає про життя і діяльність видатного політичного і громадського діяча ХХ століття, Провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру та його боротьбу за Вільну і Незалежну Самостійну Українську Державу

Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого /О. Пастернак. – Київ: Веселка, 1991. – 47 с.
Анотація

Ця книга про тризуб – геральдичний знак Київського Князя Володимира Великого – розкриває загадку про походження, ідею та значення тризуба в Україні як державного герба, національного знаку і релігійного символу

Назарук О. Т. Формальні проблеми української державності : герб, монетна одиниця, військовий однострій, і стяги /Осип Назарук. – Київ: Вернигора, 1918. – 32 c. – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Назарук Осип Тадейович (1883-1940) – український громадський і політичний діяч, письменник, журналіст, публіцист. Автор історичних романів, повістей, оповідань, спогадів, статей, публіцистичних праць

Бєлов О. Ф. Український тризуб : історія дослідження та історичний реконструкт /Олександр Бєлов, Георгій Шаповалов. – Запоріжжя: Дике Поле, 2008. – 264 c. – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у ХІХ – на початку ХХІ ст. Показано спроби багатьох авторів довести його походження та їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Доведено походження сучасного Державного герба України від поєднання двох прадавніх язичеських та християнських символів – хреста та якоря, що означають віру та надію на спасіння

Спеціальні історичні дисципліни: довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Н. Войцехівська, В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]; голова ред. кол. В. А. Смолій. – Київ: Либідь, 2008. – 520 c. Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Пропоноване видання репрезентує комплекс традиційних та модерних спеціальних історичних дисциплін, частина яких має давню історію, традиції, наукові школи, а деякі перебувають на етапі свого становлення. Значну увагу приділено визначенню предмета дисципліни, її об’єкта, завдань, методів дослідження та місця в структурі історичної науки. Простежується внесок у розвиток спеціальних галузей історії провідних учених- гуманітаріїв, наукових осередків та інституцій. Для студентів гуманітарних факультетів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією, науками, культурою

Нестеренко П. В. Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика : навчальний посібник / Петро Нестеренко; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ: Кондор, 2014. – 448 c. – Режим доступа: UKRAINICA
Анотація

Видання розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого самоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників-оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі

освіта україни Кульчицький С. Кольори прапора для незалежної України / С. Кульчицький // Освіта України. – 1999. – 25 серп. – С.5

Державний прапор України – святиня народу: бібліографічний матеріал для проведення 1-го уроку в ЗНЗ України // Освіта України. – 2008. – № 61-62. – С. 29.

Філіпчук Н. Люди скандували: «Пра-пор!»: 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла постанову «Про Державний Прапор України» /Н. Філіпчук // Голос України. – 2008. – 29 січ. (№16). – С. 9. – Режим доступа: http://www.golos.com.ua
урядовий курьер Особова О. На Луганщині урочисто вшановують Державний прапор України : Символ, що гріє душу / О. Особова // Урядовий кур’єр. – 2015. – 22 серпня. – С. 5. – Режим доступа:О. Особова // Урядовий кур’єр. – 2015. – 22 серпня. – С. 5. – Режим доступа: https://ukurier.gov.ua

Маликов Д. Жовто-блакитний чи синьо-жовтий: п’ятнадцять років тому Верховна Рада України затвердила національний прапор у його нинішніх кольорах – синьому і жовтому / Д. Маликов // Урядовий кур’єр. – 2008. – 17 вер. (№172). – С. 18

уіж Гломозда К. Українська національна символіка: походження, традиції, доля /К. Гломозда, О. Павловський // Український історичний журнал. – 1989. – 12. – С. 3-33. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua
Історія України Кульчицький С. Кольори прапора для незалежної України / С. Кульчицький // Історія України. – 1999. – № 37. – С. 5-6
image Щур Р. Прообраз української державної символіки – синьо-жовтий прапор /Р. Щур // Історія в школі. – 2000. – № 1. – С.36
image Лук’янова С.  День Державного прапора України : Свято для дітей старшої групи / Світлана Лук’янова // Дошкільне виховання. — 2018. — № 7. — С. 34-36
Анотація

Ознайомлення дошкільнят з державними святами, залучення до їх урочистого відзначення сприяє формуванню в малят активної соціальної й громадянської позиції, почуття гордості за свою Батьківщину