Монографії науковців БДПУ

Провідництво в освіті

Полиці бібліотеки ІДГУ поповнилися новою літературою, яка розкриває феномен провідництва в освіті.

«Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності» та «Генеза провідництва в освіті» – дві колективні монографії науковців Бердянського державного педагогічного університету, які беруть участь у дослідницькому проекті «Провідництво в освіті».

Дослідницький колектив було згуртовано ректором БДПУ, доктором педагогічних наук, професором І. Т. Богдановим. Зважаючи на складність теми дослідження, до колективу авторів було включено філософів, фахівців у галузі історії педагогіки, управлінців, психологів тощо.

Загалом мова йде про проголошення нового напрямку в управлінні освітою як соціальною інституцією. Провід – це ідея соціального концепту, якому досі складно знайти порівняльні аналоги в теорії та практиці управління; ця ідея самобутня, виплекана генетичним кодом українського народу.

Дослідження виявило потребу глибокого філософського та методологічного осмислення ролі провідництва не лише в історичному аспекті, а й перебудові та реформуванні сучасної системи освіти.

* * *

Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : Колективна монографія/ За заг. ред. проф. І. Богданова. – Київ : Освіта України, 2017. – 368 с.
Генеза провідництва в освіті : Колективна монографія / За заг. ред. проф. І. Богданова. – Київ : Освіта України, 2019. – 476 с.

Монографії присвячені ідеї провідництва в царині освіти України. Досліджено історичні витоки провідництва як форми соціального управління та встановлено українську етнічнуприроду цього феномену. Визначено родові зв’язки провідництва в освіті з менеджментом освіти та теоріями управління і лідерства. Розкрито жертовний характер провідництва К. Д. Ушинського, М. О. Корфа, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського та В. Ф. Шаталова