Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала нову цікаву та корисну літературу від науковців Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

А довезла нам ці наукові «гостинці» професор кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету, учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства» Галина Райбедюк.

Конференція, присвячена 100-літтю українського письменника і громадського діяча проводилася 18-19 квітня 2018 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Галина Богданівна ділиться своїми враженнями:

«У житті кожної людини стаються події, що закарбовуються незабутніми враженнями, залишають глибокий слід у душі. До них повертаєшся, їх згадуєш із приємністю, вони з часом набувають усе нових емоційних відтінків, просто не відпускають… Про них хочеться розповісти всьому світові… Саме таким неповторним інтермецо, інтелектуальним святом високого духу стала науково-практична конференція на пошанівок 100-літнього ювілею Олеся Гончара. Мальовнича полтавська земля привітно зустрічала гостей із усіх куточків України. Викладачі та студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка створили для нас, учасників цього наукового дійства, неймовірно цікаву, насичену незвичайними епізодами незвідану досі подорож у світ науки, мистецтва, краси полтавської природи, архітектури, історії. Усі ті, кому поталанило стати її співтворцем, уже кілька днів діляться в соціальних мережах враженнями, спогадами, роздумами. На цікавих світлинах оживають миттєвості колоритних доповідей і виступів науковців (Наєнка М. К., Кіраля С. С., Коваліва Ю. І., Токмань Г. Л., Гуменного М. Х., Ніколенко О. М., Неживого О. І., Жили С. О., Ігнатьєвої С. Є. й ін.) та митців слова (Лесі Степовички) на пленарному та секційному засіданнях, жвавих дискусій та обговорень порушених насущних проблем сучасного гончарознавства, приватних бесід, віртуальних зустрічей із корифеями українського письменства (Іваном Котляревським та Панасом Мирним), відвідин малої батьківщини Олеся Гончара, зворушливих виступів мистецьких колективів ПНПУ в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя (й досі серце тремтить і виступають сльози при згадці про неординарну постановку новели «За мить щастя»). Приємно подивували своїми привітаннями, оригінально вплетеними у текст автора славнозвісної «Енеїди», професори кафедри української літератури Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Осьмак Н. Д. та Бикова Т. В.

Бібліотека ІДГУ висловлює щиру подяку науковцям полтавського вишу і особисто Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії вищої освіти України, заслуженому діячеві науки і техніки України, ректорові Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за подаровані книги

 

Степаненко М. Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові : монографія / Микола Степанченко, Ірина Кірічек : Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава: Астрая, 2018. – 236 с.
Анотація

У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад’єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента; виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково-іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково-прикметникових словосполучень із відносним ад’єктивом.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Шрамко Р. Г. Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : монографія /Р. Г. Шрамко, М. І. Степаненко; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2017. – 284 с.
Анотація

У дослідженні удокладнено схарактеризовано три/двокомпонентні ізофункційні синтаксичні парадигми речень із предикатами стану й стану-відношення суб’єкта сучасної української мови: випрацювано чіткий механізм формування парадигм такого типу в українському мовознавстві: представлено семантичний діапазон предикатів зі значенням внутрішнього стану та стану-відношення носія української мови.

Для мовознавців, працівників мас-медіа, учителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами української філології

Степаненко М. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / Микола Степаненко, Наталія Лукаш ; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 318 с.
Анотація

У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. З’ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології, формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб’єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sub + Praed quant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанти об’єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми Sub + Praed quant + Exp, розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні і українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.

Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології

Степаненко М. Непроминальне в часоплині / Микола Степаненко. – К. : Літературна Україна, 2015. – 144 с. – (Бібліотека газети «Літературна Україна». – 2015. – № 16)
Анотація

«Залягло повічно в моїй пам’яті таке: оповідає бабуся, як напівбожевільний дід Петро Рева у поле, щоб ложку баланди дали йому: «А не положено ж було, бо непрацездатний, старий. Коли вишкрібали котел – то кричав: «Людочки добрі! Не шкребіть дуже, залиште мені хоч ложку-дві!..» І вижив старий, бо й у голодівку ми були милосердні».

Милосердність, гуманізм, людяність. Це душа, серце книжки Миколи Степаненка – освітянина, науковця, письменника, який дивує майстерністю володіння Словом, чутливістю до Слова, відданістю Слову вкраїнському. Це – професіонал, як кажуть, од Бога!

Перший абзац у цій анотації запозичений в автора зі статті-нарису про голодно-вбивчі 1932-33 рр. «Не зарубцюється на серці рана…». Справді, людяність, а ще й замилованість дивом нашої мови є душею цієї прецікавої книжки. Роздуми М. Степаненка про творчість Івана Огієнка, Олеся Гончара, Петра Ротача, Віктора Баранова, Анатолія Мойсієнка, Лесі Степовички та багатьох інших талановитих літераторів сподобаються всім поціновувачам філософського слова.

Пишучи про інших, М. Степаненко мимоволі, не ставлячи це за мету, показав себе мудрою, задушевною людиною.

Прочитайте книжку – і Ви пристанете на цю думку

Степаненко М. І. Політичне сьогодення української мови : актуальний перифрастикон : монографія / Микола Степаненко. – Харків: Видавець Іванченко І. С., 2017. – 614 с.
Анотація

У пропонованому читачеві виданні схарактеризовано най важливіші лексичні й лексико-семантичні зміни в сучасній українській мові, спричинені дією екстралінгвальних чинників — Помаранчевої революції та Революції Гідності. З’ясовано, зокрема, новий семантичний обсяг слова майдан (Майдан), проаналізовано й системно представлено неологізми, перифрази й перифрастичні ряди, що об’єктивують суспільно-політичні трансформації в Україні періоду 2004 — 2016 рр.

Для науковці в, викладачів, журналістів, студентів-філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом української мови

Професор Микола Степаненко : бібліографічний покажчик до 55-ліття від дня народження / упоряд. В. В. Орєхова, І. М. Лесунова. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 326 с. : іл., портр. – (Серія «Науковці університету»).
Анотація

У виданні вміщено інформацію про життєвий шлях і наукову діяльність доктора філологічних наук, професора М. І. Степаненка, подано хронологічний та алфавітний покажчики його друкованих праць, зібрано відомості про рецензування книг ученого.

Для науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком філологічної науки в Україні