Збірник документів «Етеристи в Бессарабії»

Бібліотека ІДГУ отримала унікальне видання – збірник документів  «Етеристи в Бессарабії».

Ця книга говорить мовою фактів та архівних документів з Державного архіву Одеської області. Вона відображає перший придунайський період Грецького національно-патріотичного руху під керівництвом О. К. Іпсіланті.

Публікація цього видання є  свідченням співпраці та підтримки багатьох організацій і виконавців, учених, архівістів, видавців тощо.

Етеристи в Бессарабії 1821-1823. [Збірник документів. Текст] // Грецько-Українська Палата; Авт.-упорядн. Лілія Білоусова; Наук. ред. Ірина Матяш; Рец. Валерій Томазов, Власіс Агтзідіс. — Одеса: ТЕС, 2020. — С 672.

Анотація

У збірнику документів представлені матеріали Державного архіву Одеської області та коментарі до них з історії руху етеристів. Документи Управління новоросійського і бессарабського генерал-губернатора за 1821—1823 роки відображають перший, придунайський, період Грецького національно-патріотичного руху під керівництвом О. К. Іпсіланті: драматичні події в Молдавії і Валахії та їх наслідки, перехід етеристів після Скулянської битви в Бессарабську область, діяльність державних, військових, поліцейських, митних і земських установ з прийому біженців, облаштування, лікування та утримання етеристів. Особливий інтерес представляє листування повноважного намісника Бессарабської області І. М. Інзова з імператором Олександром І, міністром закордонних справ Росії І. А. Каподистрією, архієпископом Хотинським і Кишинівським Димитрієм та іншими офіційними особами, а також унікальні матеріали біографічного характеру — списки етеристів, відомості про їхнє походження, національність, підданство, службу, сімейний стан, особистий внесок у справу боротьби за незалежність Греції