Навчально-методичний побібник “Дитячі розваги і свята”

До Вашої уваги навчально-методичний посібник Шевчук А. С. «Дитячі розваги і свята (у схемах, таблицях, визначеннях, сценаріях)»

Автор посібника – Шевчук Антоніна Семенівна, доцент, кандидат педагогічних наук, дослідниця проблем музичного виховання та музично-рухового розвитку дошкільників, хореографічного навчання дітей у царині мистецької освіти, навчання студентів.Навчально-методичний побібник “Дитячі розваги і свята”

Авторський досвід участі у Всеукраїнських державних проектах: Базовий компонент дошкільної освіти, лінія «Дитина у світі культури» («Світ мистецтва», «Хореографія», 2012, 1999 pp.); програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (розділ «Прилучаємось до музичної скарбниці», методичні рекомендації, 2012, 2003, 1993 pp.); програма «Дитяча хореографія» (2016, 2011, 2008 pp.); програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» («Художньо-естетичний розвиток», 2014 p.); освітня програма «Впевнений старт» («Художньо-естетична діяльність», 2017 p.); програми «Теорія і методика музичного виховання ді­тей дошкільного віку», «Ритміка і основи танцю», «Ритміка і хореографія».

Монографії «Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників», «Музично-руховий розвиток дошкільників засобами хореографії», «Використання українських музично-хореографічних традицій як засобу гармонійного впливу на розвиток дитини»; посібники «Дитячі розваги і свята (у схемах, таблицях, визначеннях, сценаріях)», «Дитяча хореографія», «Для творчості дитини вірші, пісні, картини» (Т. Піроженко, А. Шевчук), «Гуцульський орнамент на кераміці» (у співавторстві), «Новації в мистецькому вихованні дошкільників», «Розвиток дошкільнят в музично-руховій діяльності», «Реалізація мистецьких інтересів дошкільняти»; наукові статті, методичні рекомендації, разом понад 200 публікацій.

Викладання на ниві вищої дошкільної, музичної та хореографічної освіти; заступник головного редактора Всеукраїнського часопису «Дитячий садок. Мистецтво» (2007—2012 pp.). Нині викладає в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

Ввела у науковий обіг поняття: «українські музично-хореографічні традиції», «мистецько-педагогічний потенціал українських музично-хореографічних традицій», «дитяча хореографія», «методика дитячої хореографічної діяльності», «методи і прийоми особистісно орієнтованого музичного і хореографічного навчання дітей», «мистецький досвід»; розробила новий дитячий музичний, музично-руховий і хореографічний репертуар, нові підходи до дитячих розваг і свят.

Шевчук А. С. Дитячі розваги і свята (у схемах, таблицях, визначеннях, сценаріях): навч.-метод, посібник / А. С. Шевчук. — Тернопіль : Мандрівець, 2020. — 336 с.

Анотація

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.

Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореографічне) за інваріантним і варіативним складниками освіти. Пропо­нується педагогічний банк сценаріїв розваг і свят, мистецький репертуар до них. Особливість посібника – у викладі матеріалу переважно в схемах і таблицях (понад 20), визначеннях (близько 100), сценарних розробках (25), що допомагає логічності сприймання матеріалів та успішності впровадження їх у практику роботи з дітьми.

Для музичних керівників, вихователів, вихователів-методистів, директорів закладів дошкільної освіти, викладачів і студентів спеціальностей/спеціалізацій «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Хореографія», «Театр»