Підручник «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»

Бібліотека ІДГУ отримала в дар від науковців кафедри дошкільної та початкової освіти підручники «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»

Теорія і методика фізичного виховання як наукова та навчаль­на дисципліна покликана сформувати систему фундаменталь­них знань у сфері професійної діяльності педагога. Знання теорії та методики фізичного виховання потрібні для формування фізичної культури дітей дошкільного віку в різноманітних організаційних формах, вони створюють підґрунтя для особис­тої творчості та вдосконалення педагогічної майстерності до­шкільного працівника.

Вільчковський Е. С, Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник. – Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2019. – 467 с/

Анотація

У підручнику розглянуто основи системи фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання дітей раннього й дошкільного віку, методику проведення основних форм навчально-виховного про­цесу з фізичного виховання в дошкільному закладі. Висвітлено пи­тання планування та обліку роботи, керівництва фізичним вихован­ням у дошкільників, особливості викладання курсу «Методика фізич­ного виховання в дошкільних закладах».

Для здобувачів закладів вищої освіти спеціальності «Дошкільне виховання»

Дякуємо за подарунок!