Шевченківські дні

Щороку 9 – 10 березня, на роковини народження і смерті Тараса Шевченка, в Україні відзначають Шевченківські дні.

Шевченківські дніТвори Шевченка із фондів бібліотеки ІДГУТарас Шевченко - художникПереклади Шевченка мовами народів світуКритична літератураПеріодика

Тарас Шевченко – поет, драматург, прозаїк, мислитель, історик, етнограф, фольклорист, який залишив велику образотворчу спадщину – понад тисячу творів. Його щирість, любов до народу, до рідної землі, а також мова, співуча, як пісня і багата, як історія народу, викликали захоплення. Його ім’я органічно вплелося в історію та культуру не тільки українського народу. Воно знане далеко за межами рідного краю.

Бібліотека ІДГУ підготувала віртуальну виставку, в якій представлені твори письменника із фондів нашої бібліотеки, критична література про нього та огляд періодики.

:
:
Повне зібрання творів: У 12 т.
Зміст
 • Том 1. Поезія 1837-1847
 • Том 2. Поезія 1847-1861
 • Том 3. Драматичні твори. Повісті
 • Том 4. Повісті
 • Том 5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні записки. «Буквар южнорусский»
 • Том 6. Письма. дарчі написи
 • Том 7. Живопис і графіка 1830-1843
 • Том 8. Живопис і графіка 1843-1847
 • Том 9. Живопис і графіка 1847-1850
 • Том 10. Живопис, графіка і скульптура 1851-1857
 • Том 11. Живопис і графіка 1857-1861
 • Том 12. Літопис життя і творчості Тараса Шевченка. документи
:
:
:
Повне зібрання творів: У 5 т.
Зміст
 • Том 1. Поетичні твори: 1937-1847
 • Том 2. Поетичні твори: 1847-1861
 • Том 3. Драматичні твори. Повісті
 • Том 4. Повісті
 • Том 5. Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи
:
:
 width=
:
Гайдамаки. Факсимільне видання Зміст
Тарас Шевченко. «Гайдамаки» (1841 р.); Григорій Грабович. «Шевченкові "Гайдамаки": Поема і критика»; Олесь Федорук. «Перше видання Шевченкових "Гайдамаків": Історія книжки»
:
:
:
Кобзар (видавництво Дніпро, 1977)
:
:
:
Кобзар (видавництво Наукова думка, 1997)
:
:
:
Малий Кобзар: Вибрані поезії для дітей
Анотація

Для юного читача ″Кобзар″ давно став улюбленою книгою. Він навчає пізнавати життя, історію рідного краю, виховує любов до трудової людини і ненависть до її ворогів. У ″Малому Кобзарі″ зібрано поезії для учнів середнього шкільного віку

:
:
:
Три літа: Поезії
Анотація

Вірші та поеми, в яких гнівно засуджується феодально-кріпосницький лад, звучать мотиви всенародної боротьби за волю. Саме поезія «Три літа», в якій Шевченко оглядає свій пройдений за три роки шлях (1843—1845), допоможе нам краще розібратися і в причинах його болісного прозрівання, і в характері його нових творчих принципів

:
:
:
Мені тринадцятий минало
:
:
:
Тарас Шевченко. Вибрані поезії
:
:
:
Тарас Шевченко. Поеми
:
:
:
:
Вибрані твори: Переклад німецькою мовою Читати на порталі Шевченка
Анотація

Поезії класика світової літератури українською мовою та в перекладі німецькою. До 185-річчя від дня народження

Вибрані твори: Переклад болгарською мовою Читати на порталі Шевченка
Анотація

Поезії класика світової літератури українською мовою та в перекладі болгарською мовою. До 185-річчя від дня народження

Вибране: Переклад грузинською Читати на порталі Шевченка
Анотація
Поезії класика світової літератури українською мовою та в перекладі грузинською. До 185-річчя від дня народження
Сова. Дівичії ночі. Сон Читати на порталі Шевченка
Анотація
Поезії класика світової літератури українською мовою та в перекладі грецькою (румейською).
До 185-річчя від дня народження
Вибрані твори: Переклад словацькою Читати на порталі Шевченка
Анотація
Поезії класика світової літератури українською мовою та в перекладі словацькою. До 185-річчя від дня народження
:
:
Шевченківська енциклопедія: В 6 т. — Київ: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012.
Тома
:
:
:
Листування Тараса Шевченка / За ред. С. Єфремовко. Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 1055 с.
Анотація

Пропонована книжка є першим від 1929 р. перевиданням листування Т. Шевченка, яке було свого часу науково опрацьоване С. Єфремовим і його колегами. Воно охоплює 225 листів самого Шевченка та ще понад 200 адресованих письменникові. Надзвичайно цінними для зацікавлених читачів будуть розлогі наукові коментарі й детальні покажчики (загальним обсягом майже 650 сторінок). Книжка також містить ілюстрації та вкладки, що дає змогу докладніше ознайомитися з епістолярною спадщиною українського генія. Для науковців-шевченкознавців, дослідників наукового доробку С. Єфремова, освітян, усіх, хто прагне глибше осягнути творчі надбання двох великих синів черкаської землі

:
:
:
Зайцев П. Життя Тараса Шевченка – Київ : Обереги, 2004. – 480 с.
Анотація
Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автораДля науковців-шевченкознавців, дослідників наукового доробку С. Єфремова, освітян, усіх, хто прагне глибше осягнути творчі надбання двох великих синів черкаської землі
:
:
:
Дзюба І. М. Тарас Шевченко. – Київ : ВД «Альтернативи», 2005.
Анотація

Книжка українського літературознавця, літературного критика, академіка Івана Дзюби є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом художньої спадщини. «Стрижнем його творчості є його переживання долі України, його переживання і долі народу українського, і нації в історичному розвитку, в отих всіх конфліктах і проблемах, які виникали і в історії України, і які стояли перед Шевченком і його сучасниками, і які, власне, уявлялися і на майбутнє» - говорить Іван Дзюба про Т.Шевченка

:
:
:
Сверстюк Є.Шевченко понад часом: есеї. – Київ : Кліо, 2015. – 342 с.
Анотація

Шевченкова тематика в радянські часи належала до стратегічно важливих. Провідний революціонер-демократ. Учень і послідовник російських революціонерів-демократів, борець за щасливе майбутнє "в сім'ї вольній, новій"... На такому Шевченкові виховувалися три-чотири покоління читачів. Порушення цього стереотипу вважали державним злочином і карали за кримінальним кодексом. Поміщену в цій книжці статтю "Остання сльоза" - про один вірш Шевченка - було оцінено у вироку 1973 року як «антирадянську». Автор цієї книжки був порушником ще від початку 60-х років і не зважав на обов'язкові стереотипи. Чи було це боротьбою з накинутим мітом, чи просто ігноруванням його? Радше це було прагнення «не ложними устами сказати правду».

Адресат цієї книжки відчує те нове прочитання, яке важко дістається, бо доводиться долати гори узвичаєних поверхових уявлень про великого поета, простих і зручних для політичного використання

:
:
:
Шарапа О. Мельниченко В. З «Кобзарем» у серці. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 207 с.
Анотація

Напередодні ювілею найвидатнішого українця – Тараса Шевченка, – автори, крізь призму музейної експозиції унікального і єдиного в світі музею однієї книги – «Кобзаря», намагались висвітлити історію видання творів великого поета. Цікавим шляхом, іноді долаючи різноманітні перепони, до читача дійшли деякі збірки поезій Т. Г. Шевченка. Книга ілюстрована численними світлинами та книжковими знаками – екслібрисами шевченківської тематики з фондової колекції музею. Вона стане у пригоді широкому колу читачів, і взагалі всім, хто цікавиться українською культурою

:
:
:
Іван Франко. Шевченкознавчі студії – Львів: Світ, 2005. – 472 с.
Анотація
У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі. Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців
:
:
:
Смаль-Стоцький С. Т.. Шевченко. Інтерпретації. – Черкаси : Брама, 2003. – 376 с.
Анотація

Пропонована книга знайомить українського читача з авторитетною, грунтовною працею видатного шевченкознавця С. Смаль- Стоцького, яка виходила лише в діаспорі (двома виданнями — 1934 і 1965 р.)

У цьому дослідженні академік С.Смаль-Стоцький здійснив скрупульозне філологічне прочитання основних творів "Кобзаря", ключових ідей та символів Т. Шевченка.

Книга адресується насамперед шевченкознавцям, учителям, викладачам, студентам-гуманітаріям, а також усім допитливим шанувальникам українського художнього слова

:
:
:
Повернені шевченківські раритети / автор проекту С.Гальченко. – Дніпродзержинськ: ВД «Андрій», 2010. – 288 с.
Анотація
У книзі «Повернені Шевченківські раритети» представлено репродукції з оригінальних гравюр, рукописів, світлин, листів, унікальних видань (першого «Кобзаря» 1840 року та кількох саморобних рукописних «Кобзарів», які поширювалися серед читачів у другій половині ХІХ ст.), а також інші матеріали, що були вивезені з України в 1943 році. Процес їх повернення розпочався ще на початку 1990-х років, а завершився в 2006-му році, коли Українська Вільна Академія Наук у США передала найцінніші матеріали, які достойно поповнили рукописну і книжково-документальну шевченкіану Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
:
:
:
Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання. – Київ : Наукова думка, 1984. - 238 с.
:
:
:
Майстренко М. Шевченко і античність : літературознавчий нарис. - Одеса : Маяк, 1992. - 293 c.
Анотація

У книзі висвітлюється роль античної культури у формуванні світогляду Шевченка, його естетичних засад, переосмислення античних мотивів українським поетом. На допомогу учням середніх шкіл, студентам

:
:
:
Ляхова Ж. За рядками листів Тараса Шевченка. – Київ : Дніпро, 1984. – 134 с.
Анотація

Листи Т. Г. Шевченка — живий голос великого поета, революційного демократа, психологічний портрет митця, громадянина, людини. Вони дають досліднику багатий матеріал для пізнання особливостей творчого процесу художника і поета, розкривають участь Кобзаря в ідейно-політичному та літературному житті 40—50-х років XIX століття

:
:
:
Боронь О. Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости [Збірка статей]. – Київ: Критика, 2015. – 344 с.
Анотація

У книжці київського науковця, завідувача відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Олександра Бороня зібрано статті, в яких проаналізовано деякі засадничі образи Шевченкової поезії, їхню структуру, семантику і типологію, розглянуто окремі аспекти генези та поетики його прози, контекст й інтертекстуальні зв’язки повістей, досліджено маловивчені сторінки рецепції творчості поета та історії шевченкознавства, а також стан і перспективи сучасних шевченківських студій

:
:
:
Бернштейн М.Д. Франко і Шевченко. – Київ: Дніпро, 1984. – 268 с.
:
Літературна Україна

Ніщук Є. Вогонь запеклих не пече» Тарас Шевченко і українська держава : Шевченкіана // Літературна Україна. – 2019. – № 12 (5795), 23 березня. – С. 1-2.

Андрейців І. «Шевченко свідомо культивував свій образ…» : Тарас Шевченко став поетом № 1 в Україні, та чи справді ми його знаємо? // Літературна Україна. – 2019. – № 19-20 (5802-5803), 18 травня. – С. 5, 9.

Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість // Літературна Україна. – 2019. – № 11 (5794), 16 березня. – С. 1.

Жулинський М. Шевченко – вчитель нації : Міжнародне свято “В сім’ї вольній, новій” // Літературна Україна. – 2019. – № 19-20 (5802-5803), 18 травня. – С. 1.

Іщук О. Апростол незалежності Тарас Шевченко в матеріалах ОУН та УПА : Шевченкіана // Літературна Україна. – 2019. – № 10 (5793), 9 березня. – С. 8.

Падура М. Незалежна Україна була ідеалом для Тараса Шевченко // Літературна Україна. – 2021. – № 7 (5890), 10 квітня. – С. 3.

image

Яременко В. «І слово правди і любові» (Шевченкова правда і її християнскість) // Слово і час. – 2019. – № 3. – С. 42-52.

Боронь О., Расовецький С., Назаренко М. Академічні зібрання творів Тараса Шевченка : історія і сучасність (до сторіччя НАН України) // Слово і час. – 2019. – № 1 (697). – С. 60-76.

Зеленчук О. Літературознавчі зацікавлення Платона Лушпинського : погляд на творчість Т. Шевченка // Слово і час. – 2018. – № 5. – С. 26-34.

Харчук Р. Значення Шевченка для формування свідомості українських інтелігентів-постшістдесятників у Російській імперії ХІХ ст. // Слово і час. – 2021. – № 2 (716). – С. 20-34.

image

Азьомов В. Поетичні пошуки національної долі у вірші Тараса Шевченка «Думка» («Тече вода в синє море…») // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 2. – С. 26-31.

Азьомов В. Родоцентричні первні поетичного світу Тараса Шевченка у вірші «У тієї Катерини хата на помості…» // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 3. – С. 34-37.

Клюєва О. Безсмертний Кобзар // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 4 (157). – С. 16-17.

Азьомов В. Поетичні пошуки національної долі у вірші Тараса Шевченка «Думка» («Тече вода в синє море») // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 2 (137). – С. 26-31.

Азьомов В. Родоцентричні первні поетичного світу Тараса Шевченко у вірші «У тієї Катерини хата на помості…» // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 3 (138). – С. 34-37.

image

Герега І. Незламна воля Т. Шевченка, прагнення до боротьби в умовах заслання [За романом З. Тулуб «В степу безкраїм за Уралом»] // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 9. – С. 59-60.

Пономаренко О. Опанас Сластіон як ілюстратор поеми «Катерина» (1838 р.) Т. Шевченка // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 14-20.

Пономаренко О. Поема Т. Шевченка «Катерина» (1838 р.) та її літературне джерело – драматична поема «Русалка» (1832 р.) О. Пушкіна. Риси типологічної схожості й відмінності // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 10. – С. 12-16.

Ходацька О. Тарас Шевченко – геній і людина: нове прочитання творів Кобзаря (продовження) // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 4. – С. 48-51.

image

Лавринюк В. Тарас Шевченко і сучасність // Дивослово. – 2019. – № 3 (744). – С. 25-30.

освіта україни

Кулик Н. Провісник великих починань // Освіта України. – 2020. – № 13-14 (1647/49). – С. 14-15.

image

Гомирева О. Художні особливості портретів сепією Тараса Шевченка періоду заслання // Студії мистецтвознавчі. – 2018. – Чис. 2 (62). – С. 25-39.

Соломарська О. Шевченко як естет і аристократ духу (частина четверта) // Студії мистецтвознавчі. – 2018. – Чис. 2 (62). – С. 9-24.

Гомирева О. Художні особливості портретів сепією Тараса Шевченка періоду заслання // Мистецтвознавчі студії. – 2018. – № 3. – С. 25-39.

image

Сидоренко Л. Творчість Т. Г. Шевченка як художника. Малювання українського пейзажу (заняття з образотворчого мистецтва) // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2019. – № 6 (126). – С. 2-6.

image

Коляда І. Як Тарас Шевченко не став лібретистом : маловідомі сторінки біографії Кобзаря // Історія в рідній школі. – 2018. – № 4. – С. 31-35.

уіж

Яременко В. Тарас Шевченко й литовсько-руська доба з історії України // Український історичний журнал. – 2018. – № 1. – С. 151-158.

періодика

Болтівець С., Галушко О. «Університетська партія» Тараса Шевченка // Вища школа. – 2019. – 3 (176). – С. 26-41.

урядовий курьер

Власенко В. У Сербії встановлять пам’ятник Тарасові Шевченку // Урядовий кур’єр. – 2018. – 5 липня. – С. 3.

Шпак В. Княжна, яка полюбила Кобзаря // Урядовий кур’єр. – 2018. – 28 липня. – С. 4.