Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала в дар від А. В. Дізанової монографію Світлани Муравської “Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій”
Муравська С. В. Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Львів, 2018. 244 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu

Анотація

У дослідженні розглядаються сучасні обставини функціонування музеїв та колекцій закладів вищої освіти семи західноукраїнських областей. Опираючись як на опублікований матеріал, так і на відомості, отримані шляхом інтерв’ю із персоналом таких осередків упродовж 2013-2017 рр., авторка висвітлює широкий спектр їхньої діяльності — від навчально-дослідницької до центрів зв’язків із громадськістю вищої школи. Аналіз модерного стану речей вплетений у багатий європейський контекст та широке історичне тло, що дозволяє представити загальний соціокультурний процес трансформації музеїв указаної категорії на теренах західної частини України.

Видання може бути корисним для персоналу закладів вищої освіти, музеєзнавців, істориків, культурологів, усіх, хто цікавиться розвитком музейної справи, педагогікою та історією