Віртуальна виставка «Конституція України – основа державотворення»

28 червня Україна святкує День Конституції. Це свято вважається одним із наймолодших, але це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.

День КонституціїЛітература

Писали українську Конституцію цілих шість років – з 1990 по 1996. У кінцевому підсумку Основний Закон України були прийнято о 9.18 ранку 28 червня 1996 року. За нього віддали голоси 315 народних депутатів (при 300 необхідних), і голосували вони окремо за кожну статтю. Для цього Рада була змушена безперервно пропрацювати 24 години.

«Є Конституція!» – такими словами голова Верховної Ради Олександр Мороз оголосив результати голосування

«Батьком» Конституції України вважається нардеп Михайло Сирота, який очолював Тимчасову спеціальну комісію з доопрацювання проекту.

З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. А міжнародне співтовариство визнало її однією з найдемократичніших у світі.

Попередники сучасної Конституції:
 • Конституція Пилипа Орлика – 1710 рік.
 • Конституція УНР –29 квітня 1918 року.
 • Мала конституція ЗУНР – 13 листопада 1918 року.
 • Тимчасова Конституція Карпатської України – 15 березня 1939 року.

До Дня Конституції працівники бібліотеки ІДГУ (відп. О. Усачова, Т. Моісеєнко) підготували віртуальну виставку «Конституція України – основа державотворення». На виставці представлено видання Основного Закону України – Конституції, а також низку книжкових видань, які висвітлюють історію української Конституції та конституційного процесу в Україні з найдавніших часів до сьогодення.

Конституція України – Київ : Центр навчальної літератури,  2020. –  66 с.
Брайченко О. Д, Манжул К. В. Конституція незалежної України: навчальний посібник / О. Д. Брайченко, К. В. Манжул – Кіровоград, 1997. – 109 с.
Анотація

Конституція України поклала початок побудові вільної, демократичної, соціальної і правової держави. Навчальний посібник покликаний допомогти осягнути зміст положень Основного Закону, сприяти вихованню політично зрілого покоління, свідомого завдань сьогодення.

Видання розраховане на учнів та студентів, якы опановують курси «Конституція України», «Основи конституційного права України», вчителів, викладачів правознавства

Галушко К. Русь – Малоросія – Україна: назва і територія / К. Галушко ‒ Київ, 2017. ‒ 32 с.Режим доступа: lib.idgu.edu.ua/wp-content
Анотація
Зміст:

 • «Вигадана Україна»
 • Походження назви «Україна»
 • Крок вікінгів: «русь» із малої літери
 • Держава-Русь із великої літери. Русини 
 • Фейк «древніх укрів»
 • Що означала назва «Україна» за часів давньої Русі
 • «Русь» минає, поширюється «Україна»
 • Козацька Україна
 • Україна країна українців 
 • Новітня Україна
Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення : навчальний посібник / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 c.
Анотація

У книзі висвітлюються основні етапи історії української державності від найдавніших часів до сучасності. Це одна з перших спроб аналізу політичної історії та політичних ідей, на які спиралось українство в боротьбі за створення власної держави

 Історія вчень про державу та право : навчальний посібник / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків] – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 184 с.
Анотація

У запропонованому навчальному посібнику розглядається світова політична думка, викладено основні доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу, особливу увагу приділено теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права тощо. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з історії вчень про державу і право

Історія України та її державності : навчальний посібник / Л. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 367  c.
Анотація

Навчальний посібник охоплює матеріал, що відповідає базовому курсу «Історія України та її державність». Розглянуто основні етапи формування й розвитку української державності від найдавніших часів до сьогодення.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також учнів гімназій та інших закладів освіти

Касынюк Л. В. Основы конституционного права Украины : учебное пособие / Л. В. Касынюк – Xарьков : «Одиссей», 2003. — 255 с.
Анотація
Зміст навчального посібника:

 • ТЕМА 1 Историчнский опыт конституционного строительства
 • ТЕМА 2 Общие начала Украинского государства
 • ТЕМА 3 Государство и гражданин
 • ТЕМА 4 Непосредственная и представительная демократия в Украине
 • ТЕМА 5 Верховная Рада – Парламент Украины
 • ТЕМА 6 Президент Украины
 • ТЕМА 7 Кабинет министров Украины. Другие органы исполнительной власти
 • ТЕМА 8 Правосудие и прокуратура
 • ТЕМА 9 Территориальное устройство Украины. Местное самоуправление
 • ТЕМА 10 Конституционный суд Украины
 • ТЕМА 11 Вступление в законную силу Конституции Украины. Внесение изменений в Конституцию Украины
Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.
Анотація

Недосліджена царина української історії початку XX сторіччя подана під кутом зору становлення національної державності. Йдеться зокрема про правовий аспект, актуальність якого сьогодні очевидна. Читачеві пропонується архівний матеріал, що стосується конституційної нормотворчості в період 1917 — 1920 років, з коментарями фахівців — істориків і правознавців. До книги увійшли хронологічний покажчик імен видатних діячів того буремного часу, а також фотоілюстрації, які здебільшого публікуються вперше за радянський період.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави та права : навчальний посібник / А. Ю. Олійник – Київ : Центр учбової літератури, 2017. — 200 с.
Анотація

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії і історії держави та права як юридичної науки і навчальної дисципліни, закономірності  виникнення держави і права, основи держави, основи права, основи правової поведінки і юридичної відповідальності, основи законності і правопорядку, основи правового регулювання
та його механізму.

Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з основ правознавства в системі Міністерства освіти і науки України та студентів, які вивчають право в неюридичних навчальних закладах, викладачів, аспірантів і докторантів, вчителів загальноосвітніх шкіл та усіх тих, хто цікавиться основами правознавства

Оновлення Конституції як завершення революції / А. Барікова, К. Давиденко та ін. – Київ, 2015. – 71 с. – Режим доступу: www.pravo.org.ua 
Анотація

Дана публікація підготовлена експертами Міжнародного центру перспективних досліджень та Центру політико-правових реформ, в рамках проекту: «Використання світового експертного досвіду та проведення публічних консультацій в процесі внесення змін до Конституції України», який здійснюється за підтримки Міжнародного фонду Відродження

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник / За заг. ред. В. Ф. Погорілка – Київ : Прецедент, 2009. – 344 с.
Анотація

У підручнику системно висвітлено основні положення курсу «Конституційне право України»:  питання загальної теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування.

Розрахований на студентів вищих юридичних та неюридичних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями конституційного права України

Речицкий В. Конституционализм. Украинский опыт / В. Речицкий; Харьковская правозащитная группа. – Харьков : Фоліо, 1998. – 160 с.
Анотація

Спеціальний випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня Харківської правозахисної групи присвячено окремим політико-правовим аспектам сучасного конституціоналізму: феноменам органічної нормативності й так званого «передправа». Особливе місце приділено органічним витокам та інтелектуальним засновкам українського конституціоналізму

Розробка і реформа Конституції: вибір процесу / М. Брандт, Д. Коттрелл, Я. Гай, Е. Реган. – [б. м.] Interpeace, 2011. – 334 с. – Режим доступу: www.interpeace.org
Анотація

Ця книга є корисним доповненням до інструментів у розпорядженні національних і міжнародних організацій, а також урядів, що беруть участь у постконфліктному конституційному процесі. На особливу увагу заслуговує те, що посібник пропонує не якесь одне універсальне рішення для так званих «надзвичайно політизованих та чутливих конституційних процесів», а містить окремі рішення зі своїми унікальними задачами та можливостями

Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української Конституції /А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко – Київ : Знання, 1993. – 192 с.
Анотація

У книзі вперше зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон «Самостійної України» (1905 р.). Конституцію УНР (1918 р.). Конституцію Отто Ейхель-мана (1920-21 рр.) та інші єднає ідея державної незалежності України.

Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей – все це стане в пригоді у сучасних пошуках шляхів розбудови Української демократичної держави

Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики /За заг. ред.. Ю. Г. Рубана. – Київ : НІСД, 2009. – 224 с.
Анотація

Видання підготовлено науковцями Національного інституту стратегічних досліджень із залученням авторитетних фахівців, представників громадських організацій та недержавних аналітичних центрів у межах виконання комплексного наукового проекту «Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України.»

Українське державотворення: невитребуваний потенціал : Словник-довідник / за ред. О. Мироненко – Київ : Либідь, 1997. – 560 с.
Анотація

У словнику-довіднику на основі архівних документів, які протягом тривалого часу перебували у спецсховищах, висвітлюється складний і суперечливий процес визрівання каціонально-державницької ідеї, чималий позитивний і негативний досвід наших пращурів у спробах формування власної держави – від Київської Русі до здобуття Україною незалежності. Аналізуються першовитоки національного права, еволюція вітчизняної державно-правової думки. Стан добрий, в тексті пара підкреслень

Участь громадян у конституційному процесі /Г. Друзенко, С. Кіщенко та ін. – [б. м.] : МЦПД, 2016. – 42 с.
Анотація

Метою цієї публікації є донесення до молодого читача знань про роль громадянина, його права та обов’язки, існуючий державний устрій та важливість участі кожного в конституційному процесі, що є запорукою зміцнення почуття національної єдності та ідентичності. Використовуючи кращі міжнародні практики та експертний досвід, автори публікації сподіваються підвищити обізнаність представників суспільства, а саме впровадити розуміння, що Конституція створюється громадянами для себе, без впливу політичних сил

Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2005 = Establishing the Rule of Law: Ukraine 1991-2001 / Б. Футей – Київ : Юрінком Інтер, 2005. — 352 с.
Анотація

Вміщені у книжці доповіді, виступи, окремі статті автора присвячені концептуальним правовим проблемам становлення Української держави, в тому числі таким, як творення вільних і справедливих президентських, парламетських та мисцевих виборів, реформа та функціонування судової системи, дотримування прав людини тощо.

Розрахування на політиків, фахівців у галузі права, студентів, викладачів

Чухліб Т. Пилип Орлик : науково-популярне видання / Т. Чухліб – Київ, 2008. – 63 с.
Анотація

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма.

Для всіх, хто цікавиться минулим України

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В. М. Шаповал – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.
Анотація

У підручнику запропоновано аналіз основ теорії та практики світового конституціоналізму. Визначено характеристики конституційного права, засади теорії конституції як основного закону держави, конституційні статуси людини і громадянина, місце і роль парламенту, глави держави, уряду та вищих судів у державному механізмі, а також розглянуто інші питання, віднесені до предмета конституційного регулювання практично в усіх країнах.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів і науковців юридичних вищих навчальних закладів.

Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності : курс лекцій / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко – Київ : Либідь, 1999. – 481 с.
Анотація

Висвітлюється державотворча діяльність українського народу в ході його історичного розвитку. Розкриваються основні етапи становлення української державності, особливості процесів державотворення на різних українських землях. Чільне місце відведено характеристиці державного ладу України за радянських часів, різним аспектам проголошення і здобуття державної незалежності України

Шляхтун П. П.  Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун – Київ : Либідь, 2005. – 568 с.
Анотація

Словник містить визначення та опис близько 2000 понять і термінів конституційного права як науки і галузі права. Відповідно до предмета конституційного права визначаються поняття і терміни, що характеризують конституційні засади організації економічного, соціального, політичного й духовного життя суспільства, організацію і функціонування державної влади, основи взаємовідносин держави та особи. Наводиться фактичний матеріал з практики зарубіжних країн та України. Для політиків, державних службовців, журналістів, науковців, викладачів, студентів

Щукін В. В. Історія держави і права України : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під. ред. проф. М. М. Шитюка – [Б.м.] : Кондор, 2018. –  296 с.
Анотація

У словнику подано пояснення понад 1400 термінів та понять, які є характерними для навчаної дисципліни «Історія держави і права України». Матеріал словника охоплює історичний період починаючи від утворення перших форм державності і до сучасності; від виникнення найбільш ранніх форм звичаєвого права і до формування сучасної української правової системи. Матеріал подано в традиційному алфавітному порядку, найбільш зручному для практичного користування