Книжкова виставка до Міжнародного дня логопеда

Професія логопеда досить важлива і цінна, особливо для підростаючого покоління, адже тільки логопед може розв’язати проблему з різними порушеннями як усного, так і писемного мовлення. Корегуючи мовлення, вони повертають людині розкіш людського спілкування, дають можливість активно жити в суспільстві, успішно навчатися в школі.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет здійснює підготовку студентів за спеціальнісю «016 Спеціальна освіта. Логопедія». Наш заклад готує високоосвічених фахівців, які володіють знаннями, уміннями й навичками корекції та розвитку мовлення у взаємозв’язку з іншими сферами психічної діяльності людини, що робить цю професію унікальною та високоінтелектуальною. А постійний попит на логопедичні послуги при недостатній кількості кваліфікованих фахівців у багатьох регіонах України зумовлює стабільну потребу суспільства в молодих логопедичних кадрах. Здобуття освіти за спеціальністю «Логопедія» пов’язано із засвоєнням широкого кола психологічних і медичних знань, а також з розвитком творчих компетентностей.

До професійного свята логопедів працівники бібліотеки ІДГУ (відп. –Т. Стецюк) підготували тематичну книжкову виставку, що представляє нову літературу для навчання й викладання дисциплін спеціальності «016 Спеціальна освіта. Логопедія».