Архів виконаних бібліографічних довідок

Тематичні списки літератури, підготовлені на замовлення користувачів фахівцями бібліографічного відділу бібліотеки ІДГУ зберігаються в Архіві виконаних бібліографічних довідок.

2018

 

2017

Про Бессарабію

Розвиток музичного сприйняття школярів засобами фольклору

Інклюзивна освіта в Україні